KK HCRE VE KK HCRE TEDAVLER

KÖK HÜCRE VE KÖK HÜCRE TEDAVLER

       Kök hücreler vücudumuzda bütün doku ve organlar oluturan ana hücrelerdir. Henüz farkllamam olan bu hücreler snrsz bölünebilme ve kendini yenileme, farkl organ ve dokulara dönüebilme yeteneine sahiptir. Vücudumuzdaki kemik, kas, kkrdak, karacier, sinir ve cilt hücreleri gibi hücrelerin hedefleri bellidir ve bu hücreler bölündükleri zaman kendileri gibi hücreler olutururlar. Oysa kök hücrelerin bu hücrelerden farkl olarak belirlenmi bir fonksiyonlar yoktur. Bu yüzden aldklar sinyale göre farkl hücre tiplerine dönüebilirler. Farkllama özelliklerine göre totipotent, pluripotent ve multipotent olarak, elde edildikleri yerlere göre de embriyonik kök hücre, somatik veya erikin kök hücresi ve fetüs kök hücresi (germinal kök hücre) olarak ayrlrlar.

     Erikin kök hücreler; farkllam dokularda bulunan ancak farkllamam hücrelerdir ve her yataki insanda bulunurlar. htiyaç duyulduunda bulunduklar dokudaki deiik hücre tiplerine dönüürler. Erikin kök hücreler, organizma yaad sürece kendi kopyalarn üreterek çoalrlar. Bu hücreler bulunduklar dokularda eskiyen, hastalanan veya ölen hücrelerin yerine yenilerini üreten yedek parça kaynaklar olarak görev yaparlar.

       Erikin kök hücre olarak adlandrlan hücreler erikinde  en çok kemik ilii ve ya dokusunda bulunmaktadr. Erikin kök hücrelerinin embiryolojik hücrelere göre daha kstl  farkllama potansiyeleri vardr. Kök hücrelerin yukarda saydmz bu özelliklerinden faydalanarak gerek kemikten gerekse ya dokusundan alnan kök hücreler kemik, kas iskelet sistemi hastalklarnn tedavisinde  uygulamaktadr.

 

Otolog kök hücre tedavilerinin balca kullanm alanlar:

 

Eklem kkrdak bozukluklarnda

Bel ve boyun ftklarnn tedavisinde

Artritler ve kireçlenemelerde

Omurga ve intervertebral disk rejenerasyonlarnda

Tendon ve ba problemlerinde

Kaynama gecekmesi olan krklarda

Kalp krizi ve felçlerde

Romatizmal dejeneratif hastalklarda

Diyabetik yaralar,

Enfekte yaralarn tedavisi

Akut yaralanmalar

Güç iyileen yaralar, Dekubit ülserleri

Çene eklemi destruksiyonu, TME disfonksiyonlar

Varisler ve spider anjiomlar

Implant stabilizasyonunda

Kemik defektlerinde

Trigeminal nevralji, Herpes Zoster

Polinöropatiler

Prostat hiperplazi ve Malignomlar

Tamamlayc kanser tedavilerinde

Multiple myeloma,

Anti-aging uygulamalarnda,

Proloterapi uygulamalarnda,

Pelvik yetmezlikler

Medikal estetik ve güzellik amaçl kullanmlar

Krklarn düzeltilmesi, saç problemlerinde

Dudak ekillendirilmesi

Yara izlerinin giderilmesi

Keloid tedavisi, Akne tedavisi

Yüz germe, Yank tedavisinde

Yeni olumu yaralarn bakm

 

KÖK ( stem cell ) hücre nasl elde edilir ?
   Kök hücre hazrlanmas özel ekipman ve eitim gerektiren bir ilemdir.
  Hastann kemik veya ya dokusundan özel aparatlar ile istenildii kadar kemik ilii veya ya dokusu alnarak  hazrlanan kök hücreler tedavi edilmek istenen  bölgeye uygulanr.