Dirsek Rahatısızlıkları
ocuklarda Dirsek Krklar
TENS DRSE
Ulnar Sinir Skmas
 
Dirsek

Dirsek humerus ad verilen kol kemii ile radius ve ulna isimli önkol kemikleri arasnda mentee biçimli bir eklemdir.

Kemiklerin dizilimi ve ilikileri mentee hareketine ek olarak az miktarda dönü (rotasyon) hareketine de izin verir. Bu dönme hareketi eli aza götürme gibi önemli fonksiyonlarda belirgindir.

Dirsein eklemini meydana getiren kemik yaplar dndaki temel stabilizatör (sabitleyici) yap iç taraftaki ulnar kollateral ligament denen badr.

Dirsekteki yaralanmalarn en sk görüleni d ksmda olur ki bunun en tannan tipi tenisçi dirseidir.