Çocuklarda Dirsek Kırıkları
ocuklarda Dirsek Krklar
TENS DRSE
Ulnar Sinir Skmas
 
ocuklarda Dirsek Krklar

ÇOCUKLARDA DRSEK KIRIKLARI

Çocuklar yüksek fiziksel aktivite nedeniyle sk sk düerler. Özellikle kol düzken el üzerine düme sklkla dirsek kr ile sonlanr. Bu krklar tüm çocuk krklarnn % 10 unu oluturur.

Krk tipleri
Dirsekte deiik tiplerde krklar meydana gelebilir.

  • Dirsek üstü (suprakondiler) krklar- Üst kol kemii (humerus) dirsein hemen üstünden krlmtr. Genellikle 8 ya altnda görülür. En sk ve en ciddi krktr. Çünkü sinir hasarna ve dolam bozukluuna neden olabilir.
  • Dirsek makaras (kondiler) krklar- Bu krklarda üst kol kemiinin dirsek eklemini oluturan makarasnn bir parças krlmtr. Bu krklarn dikkatli tedavsi çok önemlidir . Aksi halde dirsekteki büyüme pla zedelenerek büyümeyle ortaya çkan dirsek erilikleri görülebilir.
  • Dirsek çknts (epikondiler)krklar- Dirsek makarasnn iki yanndaki epikondil denilen çkntlarn krdr. 9-14 yalarnda ve iç taraftakinde sktr.
  • Büyüme pla krklar- Üst kol ve ön kol kemiklerinin büyüme plaklar dirsee yakn kemik uçlarndadr. Bu plaklardaki krklarda büyümenin bozulmas veya asimetrik olmas en önemli komplikasyondur. Bu nedenle çok dikkatli tedavi edilmeleri gerekir. Çok iyi tedavi edilenlerinde bile daha nadir de olsa büyüme pla kökenli büyüme problemleri görülebilir.
  • Önkol krklar- Bir dirsek zorlanmasnda önkolun baparmak tarafndaki kemiinin (radius) ba kr veya ezilmesi görülebilir. Bazen bu kra dirsek çk da eklenebilir. Dirsek ucu (olecranon) veya dier önkol kemiinin (ulna) kr nadirdir.
    Belirti ve ikayetler
    Tüm tip krklarda benzer yaknmalar vardr.

Ani ar , Hassasiyet, ime (hafif veya iddetli olabilir) Hareket kstll

Tan ve tedavi
Düme sonucu çocuunuzun dirseimde bir problemle karlatysanz zaman geçirmeden doktora bavurunuz. Doktorunuz öncelikle bir damar ve sinir hasar olup olmadna bakacaktr. Sonra röntgen incelemesi yaplr. Bazen her iki dirsein karlatrmal röntgeni gerekebilir.

Tedavi krn yerine ve derecesine göre deiir. Kaymam veya baz çok az kaym krklarda 3-5 hafta tam veya yarm alç uygulamas yeterli olabilir. Bu süre içinde zaman zaman kontrol röntgenleri ile krn kayp kaymadnn kontrolü gerekebilir.

Krk kaymsa onu yerletirmek gerekir. Bazen yerletirme ilemi cerrahiye gerek kalmadan elle yaplabilir. Bu ilemin genel anestezi altnda yaplmas idealdir. Ancak kaym dirsek krklarnn çou cerrahi gerektirir. Baz tip krklarda elle düzeltmeye çalmak sakncal olduundan doktorunuz direkt cerrahi önerecektir. yi bir cerrahi sonunda dirsek tamamen normale döner.