TENS DRSE

TENSÇ ve GOLFCU DRSE

Tenisçi dirsei dirsek d ksmndaki çknt çevresinin arl bir hastaldr.
Tenis oynayanlarda sk görüldüü için bu isim verilmitir. Gulfcu dirsei ayn problemin dirsein iç ksmnda olandr. Aslnda sporcu olmayan kiilerde de bu hastalklar oldukça sk görülür. Ar dirsek d tarafndan aa doru yaylr. Ary özellikle yakalama hareketi ve arlk kaldrma arttrr.

Her iki rahatszlkla tekrarlayc kol hareketlerin sonucudur. Önkol adelelerinin ar kullanlmas sonucu adelelerin dirsek içi ve dndaki çkntlara yapma yerlerindeki tendonlarnda küçük yrtkla meydana gelir. Eer zorlanma devam ederse yrtk tam iyilemeden ödemli bir hal alr. Tenis, golf dnda boyama, tornavida kullanma, yakalama, tornavida-çekiç kullanma gibi birçok aktivitede bu tür zorlanmalar olabilir. Genelde dirsee yapan adelerde tetik noktalar oluur. Dier yaplacak tedavilerle birlikte muhakkak bu tetik noktaalrnda tedaviye dahil edilmesi gerekir.

Eer dirsek iç veya dnda bir hassasiyet geliir ve bu ar koldan aa doru yaylyorsa derhal neden olan hareketi durdurup doktora bavurunuz. Bu aktiviteyi durdurmanz oluan mini yrtn iyilemesine izin verir. Spor srasnda olduysa tekniinizi ve kullandnz ekipmanlar gözden geçirmeniz gerekir.

Tedavi

lk olarak kolu dinlendirme, buz uygulamas.  Ani ve iddetli durumlarda balangçta  hazr ateller le dinledirme amacyla dier tedavilerle beraber kullanlabilir. Kurumumuzda bu tür vakalara ESWT tedavisi, proloterapi, nöralterapi, tetik nokta enjeksiyonlar, gerekirse ozon enjeksiyonu ve PRP uygulamas  uygulanmaktadr.

Yaknmalar geçer geçmez önkol adeleleri için germe ve kuvvetlendirme ekzersizleri balanmaldr. Tekrarlamas önleyen ve iyilemenin tamamlanmasn asl salayann ekzersiz tedavisi olduu unutulmamaldr. Doktorunuz yeniden spora veya olay balatan aktiviteye dönüldüünde koruyucu dirseklik kullanmanz önerebilir.

 
Eswt Hakknda Bilgi çin: http://www.ilhandemiryilmaz.com/?kkk=Tedaviler&i=8&name=Eswt