Ulnar Sinir Sıkışması
ocuklarda Dirsek Krklar
TENS DRSE
Ulnar Sinir Skmas
 
Ulnar Sinir Skmas

ULNAR SNR SIKIMASI

Dirseinizi bir yere çarptnzda tüm kolunuza yaylan bir elektriksel akm yada ar hissettiinizde ulnar sinirinizi hissetmi olursunuz. Ancak zaman zaman ulnar sinirin oluturduu bu tablo kalc olabildii gibi ,elin parmaklarn ve el bileini rahatsz eden bir tablo oluturabilir.

Ulnar sinir tüm kol boyunca uzanr ve dirsei ,el bileini geçerek sonlanr. Elin küçük parma ve yüzük parmann his duyusundan ,elin parmaklarnn hareketinin bir bölümünden sorumludur. Dirsein iç yanndan mevcut olan eliniz ile de hissedebileceiniz bir tünelden geçer. Dirsein alm olduu bir travmadan ulnar sinir etkilenecek olursa (dirsek krklar sonras gibi) sinirde gelien ödeme bal olarak sinir bu tünel içerisinde skr. Bu tabloya kubital tünel sendromu yada ulnar sinir skma sendromu ad verilir.

Bu durumun uzamas sonrasnda sinirin üzerinde yer alan koruyucu myelin tabakas el bilei ve dirsein hareketleri sonrasnda sürtünmeye bal olarak anabilir. Bu sinir de kalc bir hasar oluma ihtimali demektir. Burada elin kaslarnda zayflama kavanoz açma gibi hareketlerde zorlanma gibi ikayetler ortaya çkar. Problem dirsei ilgilendiren bir patolojiden kaynaklansa da esas ikayetler sinirin etkili olduu alan olan elde ve parmaklarda ortaya çkar. Hem motor hem his duyusu ile ilgili sorunlar yaanr.


Dirsein iç ksmnda oluan gerginlik hissi
Özellikle geceleri oluan elin küçük ve yüzük parmanda uyuma hissi
Araba kullanma veya telefonla konuma gibi dirsein uzun süre katl pozisyonda kalmas sonrasnda uyumann olumas
Müzikal bir instruman kullanrken yada elin parmaklarn ilgilendiren bir i yapmada güçlük
Kavrama yada ayklama ileminde güçsüzlük hissi
Tüm kolun iç yüzünde ar hissetme gibi ikayetler oluabili
r.

Bunlardan herhangi biri mevcut ise doktorunuza bavurun,erken tan kolay tedavi seçeneklerini getirecektir.

Hastaln tans koymada mevcut birçok yöntem mevcuttur. Hastadan alnan bilgi bunlarn en önemlisidir. Dirsek ile ilgili geçirilmi bir sorununuz varsa doktorunuz sizden çeitli röntgenler istiyebilir. Ayrca elin, elbileinin kaslarnn ve sinirlerinin elektriksel yantn görmek üzere EMG istenebilir.


    Dirseinin üzerine düenler
    Dirsek hareketi ile ilgili ilerde çalanlar (sekreterler, öförler gibi)
    Diabetikler
    Artrit problemi olanlar veya troid problemi olanlar
    Alkolikler risk altnda olan kiilerdir.

Cerrahi olmayan tedavi seçenekleri

    Dirsei olabildiince düz tutarak sinirin skmasn engellemek,
    Gögüs üzerinde kollarn çaprazlamasn engellemek,
  Sk telefon görümeleri yapyorsanz dirsei kullanmayacanz bir sistem oluturmak (megafonla konumak gibi)
    Çalma masasnz ayarlayarak dirsein krlm pozisyonda kalmasn engellemek,
    Geceleri kullanacanz,kolun pozisyonunu ayarlayan ateller,
    Spor esnasnda dirsei koruyan dirsekliklerin kullanm
    Ozon enjeksiyonu (ödemi azaltmak üzere)

Cerrahi tedavi
Eer konservatif tedavi ile kas güçsüzlüü ortadan kaldrlamyorsa yada ar ikayetleri sürüyorsa ileri tetkikler yaplarak cerrahi tedavi planlanmaldr. Cerrahi de birçok yöntem mevcuttur, ancak en sk olarak anterior submuscular transpozisyon ad verilen sinirin geçtii kemik tünelin arkasndan önüne alnmas olarak tarif edilebilecek ilem uygulanr. Cerrahi tedaviden sonra rehabilitasyon planlanarak elin gücünün tekrar kazanlmas salanr.