Omuz

Omuz 4 eklemden olumaktadr. Ana omuz eklemi 2 kemikten oluur. Kol kemii (humerus) ve kürek kemii (skapula). Omuzdaki dier eklem köprücük kemii ile kürek kemii arasndadr ve akromioklaviküler eklem olarak adlandrlr.

Bu eklemlerin kemik uçlar kkrdak ile kapldr. Omuz eklemini oluturan kol kemiinin yuvarlak ba ile kürek kemiinin glenoid denilen eklem yüzeyleri geni hareket açkl boyunca eklem kkrda kapldr. Bu eklem bir top-yuva eklemidir. Büyük bir top küçük yuva arasndaki uyumsuzluk labrum denilen halka biçiminde bir esnek kkrdak ile giderilerek sabitlik balanr. Kürek kemiinin omuz ekleminin üstünü örten ve köprücük kemii ile eklem yapan çkntsna denilir. Akromioklaviküler eklem hareketi çok az, küçük yüzeyli bir eklemdir.

Omuz eklemi kapsülle sarldr. Kapsül çevresinde balar, kemikleri birbirine balayarak sabitlii salar. Özellikle akromioklaviküler eklemde sabitlik tamamen balar tarafndan salanr. Sabitlik için omuz kua kaslarnn tendonlar ile pazu (biceps) adelesinin uzun bann tendonu çok önemli ileve sahiptir.

Kürek kemiinden kaynaklanan 4 ksa adelenin tendonlar birleerek omuz eklemini üst-ön-arkadan çevrelerler. Omuz fonksiyonlarndan önemli ksmn gerçekletiren bu tendon yapya rotator manet (rotator cuff) ad verilir. Rotator manet kürek kemiinin acromion ad verilen çknts ile omuz ba arasndaki 1-1.5 cm lik aralkta uzanr. Rotator manet üzerinde acromionla arasnda bursa (subacromial bursa) denilen bir kesecik bulunur. Bu kesecik son derece yumuak çeperlidir ve içinde ürettii kayganlatrc sv ile rotator manetin direkt kemikle ilikisini keser ve kaygan-yumuak-güvenli bir yatak salar.

Tüm bu yaplar birlikte geni omuz hareketlerini hep birlikte salarlar.