Omuz Kapan Hastal

TORASK OUTLET SENDROMU

Srad bulgu ve belirtilerle giden bir hastalktr. Bu hastalk akla gelmezse tan zordur. Bu nedenle tan çounlukla geç konur.

TOS ismini köprücük kemii ile 1. kaburgann arasndaki boluktan alr. Bu dar geçi yolu kola giden ana damarlar, ana sinirler ve baz adeleler tarafndan doldurulur. Ana damarlar göüs kafesinden, ana sinirler omurdan ayrlrlar. Bu dar geçii kullanarak koltuk altndan kola doru devam ederler. TOS, bu aralkta veya çknda damar veya sinirlerin basya uramas sonucu çkan rahatszlklarn bütününe verilen addr.

TOS yaralanma, hastalk veya doutan anomaliler nedeniyle olabilir. Kötü duru pozisyonu, imanlk bu hastalk belirtilerini belirginletirir. Göüs kökenli omuz kaslar köprücük kemiini yerinde tutacak kadar kuvvetli deilse köprücük kemii aa doru çöker ve damar-sinir bassna neden olabilir. Doutan ekstra kaburga, boyun adeleleri anormalileride TOS nedeni olabilir. TOS olan hastalarda psikolojik problemler de skça görülür. Bu tür psikolojik problemlerin nedeni tam anlalamamtr.

Belirtiler hangi yaplarn bas altnda kald ile ilgilidir.

Damar baslarnda kola ve ele giden kan miktar azalr. Buna bal olarak o kol ve elde soukluk, çabuk üüme, çabuk yorulma ikayetleri olur. Muayenede o kolda tansiyon daha düük, nabz daha hafif alnabilir. Bu yaknmalarn iddeti bas miktar ile doru orantldr.

Sinir baslarnda boyun hareketleri ile deiebilen net tanmlanamayan arlar olur. Bu arlar boyun omuz kol ve ele yaylabilir. Baüstü aktivitelerde zorluk olur. Hem damar hem de sinir bass varsa bulgularda beraber ve yaknmalar oldukça kark hale gelir. Hastann beraberindeki psikolojik sorunlar nedeniyle genellikle tüm problemleri psikolojik sanlarak hastalk atlanlabilir.

Doktorunuz TOS düündüü anda bir seri test içeren muayenenizi yapacaktr. Röntgen, MR , EMG (sinir fonksiyonlarn inceleyen bir test), Dopler (damarlar görüntüleyen ultrosonografik bir tetkik) gibi inceleme tetkikleri ile hastaln ciddiyet derecesini tesbit eder.

Cerrahi olmayan tedavi ve korunma

TOS olan hastalarn büyük ksm cerrahi olmayan fiztoterapi, ekzersiz, diyet ve ilaçla tedavi edilebilirler.
• Fizyoterapi ile omuz çevresi kaslarn kuvvetlendirerek köprücük kemiinin daha iyi desteklenmesi salanarak bas azaltlr.
• Antienflamatuar-antiromatizmal ilaçlar arnn azalmasna yardmc olur.
• Fazla kilolara sahipseniz bir Mora Terapi uzman gözetiniminde kilolarnz veriniz. Bu bölgedeki yalanma zaten dar olan kanal daraltan ciddi bir faktördür.
• Omuzunuzu ar kullanmak zorundaysanz iinizi deitirin.
• Duru ekzersizleri yapnz. Bu hareketleri günde 2 kez 10 ar tekrar yapnz.

1. Köe germe ekzersizi;
Bir duvar köesine yarm metre uzakta durunuz. Omuz geniliinde her bir elinizi bir duvara koyunuz. Köeye doru gösünüzde bir gerilme hissedene kadar eiliniz. 5 saniye tutunuz.
2. Boyun germe; Sol elinizi banzn üstüne, sa elinizi omuzunuzun arkasna koyunuz. Banz boyun sanda gerilme hissedene kadar sola çekiniz. 5 saniye tutunuz.Sonra dier tarafta tekrarlaynz.
3. Omuz çevirme; Omuzlarnz yukar, arkaya ve aa gererek çeviriniz.
4. Boyun çekme: Boynunuzu düz olarak geriye bastrnz. Bu srada çene seviyesini koruyunuz. 5 saniye tutunuz.

Boyun ftnz var veya bu hareketleri yaparken ar hissederseniz doktorunuza dannz.
• Omuz üzerinden askl ar çanta tamaynz. Bu körücük kemiini aa bastrarak varolan yaknmalarnz arttracaktr.

Cerrahi tedavi

Yukardaki önlemlere ramen 3 ay içinde belirgin iyileme bulgular yoksa doktorunuz cerrahi tedavi önerebilir. TOS nedenine göre cerrahi tedavi seçilir. yi bir cerrahi tedavi sonras tüm yaknmalar ortadan kalkar.