Kprck Kemii Kr


Köprücük kemii her yata çocuk ve erikinde görülen en sk krklardan biridir. En çok çocuklarda ve sporcularda görülür. Doum srasnda köprücük kemii kr ile domu çok sayda bebek vardr. Çocuklarda direk darbe ve düme ile kolayca krk oluur. Çünkü köprücük kemik kr 20 yana kadar tam olarak sertlemez. Sporcularda dümeler sonras enerji dirsek ve omuzdan geçerek köprücük kemiinde sonland için sk görülür.

Köprücük kemii omuz yapsnn bir parçasdr ve omuzla gövdenin ön tarafta balantsn salar. Ayn zamanda hemen altndan kola giden çok sayda hayati damar ve siniri de korur. Bu kadar yakn olmasna ramen bu damar ve sinirler krklarda nadiren yaralanr.

Krk belirtileri;

Bir düme sonucu omuzunuzda ar ile birlikte aadaki bulgulardan bir veye birkaç varsa hemen bir doktora bavurun.

Omuzun aa ve öne doru düüklüü
Kolu ar nedeniyle kolu kaldramama
Kol hareketleri veya üzerine basma ile köprücük kemii üzerindeki hassasiyet
Köprücük kemii üzerinde çknt
Nadiren kemik cildi yaralayarak dar çkabilir

Tan ve tedavi;


Doktora bavurduunuzda doktorunuzun asl dikkat etmesi gereken ey damar ve sinirlerde bir yaralanma olup olmaddr. Yaralanma durumunda acil bir operasyon gerekebilir. Bu cerrahiler yaralanan dokuya bal olarak plexus brachialis ( kol sinir a) cerrahisi konusunda deneyimli kiilerce yaplmaldr.

Bunun dnda basit bir röntgen incelemesi krk hakknda her türlü bilgi edinilebilir.

Köprücük kemii krklar çounlukla konservatif (cerrahi d) yöntemlerle tedavi edilir. Çünkü konservatif tedavi ile krn kaynamama olasl % 10 lar civarnda iken operasyon sonras bu oran % 30 lara çkmaktadr.

3 nedenle Cerrahi Tedavi önerilmektedir;

1. Damar-sinir yaralanmas bulunmas
2. Genç- zayf bayanlarda estetik nedenlerle ( konservatif tedavi sonras küçük bir çknt genellikle kalmaktadr.)
3. Krn kaynamamas durumunda

Yukardaki nedenlerden biri yoksa krn tipine göre basit bir kol asks veya " 8 bandaj " ile tedavi edilir. 8 bandajnda ana fikir omuzu geriye doru gererek öndeki köprücük kemiinin uzunluunu ve biçimini salamaktr. lk uygulandnda fazla germemeye dikkat edilmeli ve tedrici olarak kontrollerde yava yava gerilmelidir. Aksi halde koltuk altndaki damar-sinirlere bask yaparak kolda imeye veya uyumaya neden olabilir.

Konservatif tedavi % 90 orannda baarldr. Tesbit 3 ile 6 hafta sürebilir. lk kaynama sonras krk seviyesi üzerinde büyük bir çknt olusa da daha sonra küçülmektedir. Büyük çounlukla küçük bir çknt kalmaktadr. Ancak fonksiyonda hiç bir kstllk kalmamaktadr.