Omuz Skmas

OMUZ SIKIMA HASTALII

Sporcular, endüstri içileri, ev bakm elemanlar ciddi omuz arlarndan sklkla yaknrlar. Bunun nedeni rotator manetin ve omuz bann bulunduu aralkta skmasdr.

Omuz skma sendromu nedir

Omuz skma hastal bir veya daha fazla problemin bir arada bulunmas ile geliir. Bu problemler;

•    Bursa denilen yalayc kesecein imesi ki bursitis denilir. Omuzun yüksek yüklenme altnda hzla uzatlmas srasnda sktr. Bu en sk frlatmaya dayanan sporlarda görülür. Spor dnda boya, cam silme gibi aktivitelerde de olabilir. leri yalarda kendiliinden de geliebilir.
•    Rotator manet tendonlarnn ime- ödem-iltahab ki tendinit denilir. En sk ani ve yüklenme ile balanlan sportif aktivitelerde balar. Buradaki neden adelelerin henüz bu aktiviteye hazr olmamasdr.
•    Tendonlardaki anma ve yrtklar sanras kireç depolanmas ki Dupley Hastal denir.
•    Köprücük kemii ile kürek kemii arasndaki eklem kireçlenerek tendonlarn deçtii boluu daraltr. Bu da sürtünme ile tendonlarda tendinit geliir.
•    Omuz bann üzerindeki çatnn ön ksmnn (akromion) ar kvrk olmas da kolu yukarya kaldrma srasnda tendonlarn buraya skmasna neden olur ve tendinit, ileri vakalarda yrtk geliir.
   
Belirti ve bulgular

Hastalar genellikle ilk belirtileri görmezden gelirler. Genellikle balangçta küçük bir ar ve adelelerde hafif bir güç kayb vardr. Omuz hareket kstll ve ba üzeri hareketlerde ileri ar daha sonra balar.

Bursitis te orta-ileri derecede ar ve hareket kstll vardr.
Tendinitte ise baz kesin pozisyonlarda keskin bir ar olur. Tekrarlayc tendinit ataklar rotator manet yrtna neden olabilir.

•  Ar
- Ön tarafta
- Ön ve yandan kola yaylr.
- Gece artar

•  Hareket kstll
- Omuzu öne (Fleksiyon) ve yana (abduksiyon) kaldrma hareketlerinde üst açlarda kstllk görülür.
- Kolu içe çevirme, srta götürme, suyen açma-takma gibi hareketlerde kstllk vardr,
- Rotator manet denilen tendonlarn yrtklarnda kuvvetsizlikle birlikte görülür.
•  Tan
- Direkt grafiler (AP, skapula Y, axiller)
- MRG
- Lokal anestezik ile test "impingement testi" ; Bu omuz ba ile çat arasna lokal anestezik bir ilaç enjekte edilir. Skmadan doan arlar tama yakn geçer ve omuz hareketleri artar. Ar geçmesine ramen hareket artmaz ise bir tendon yrt düünülür. Ar geçmez ise ya skma sorununuz yoktur ya da enjeksiyon yaplan bölge doru deildir.

köprücük kemii kireçlenmesi tendonlarn geçtii boluu daraltr
Balangçta tedavi
Bursitte tandan hemen sonra ilk olarak istirahat önerilir. Buz uygulamas, ödem giderici ilaçlar,  Ozon enjeksiyonlar, ultrasonografi etkin bir tedavi salayabilir. Bazen geçici olarak kol asks kullanlmas gerekebilir. Ar azalnca omuz güçlendirme ekzersizlerine balanmaldr.

Tendinitte olay ortaya çkaran hareketler yeterince uzun süre braklrsa iyileme balar. Hasta daha sonra tedrici olarak germe ve güçlendirme ekzersizlerine balar. Ekzersiz öncesi scak sonrasnda souk uygulamas iyi sonuç verir. Daha ciddi vakalarda ESWT ve Ozon enjeksiyonlar yararldr.

Bursitis' te cerrahi tedavi uygulanr.
Tendinitiste doktor ek tan yöntemleri ile etkili dier faktörleri tesbit etmeye çalr ve tüm nedenler bir arada düünülerek cerrahi tedavi önerilir.

Muhtemel bir yaralanmadan nasl korunulur?

leri yüklenme yaplan sporcularda dikkatli olmaldr. Bu vakalarda muhtemel saktlanmalara kar takmlarn tbbi ekipleri uyank olmaldr. Ar balad anda önlemler alnmaldr. Omuzunuzu rahatsz hissederseniz tenis veya golf oynamaya devam etmeyin. Limitlerinizi zorladnzda karlatnz omuz arlarna ilgisiz kalmayn, dinlenin. Nüks ederse mutlaka ortopediste bavurun.

BEN NE YAPIYORUM?

Omuz skma hastalnn tedavisinde ana karar verdirici konu rotator cuff tendonu yrt olup olmamas ve omuz çatsn oluturan acromion kemiinin yapsdr.

Omuz çatsn oluturan acromion kemii normalde düzdür (Tip I acromion). Bazen hafif bir içbükey (konkav) biçiminde (tip II acromion) veya ucu kanca biçimli (tip III acromion) olabilir. Akromionun iç bükey özelliklede kanca biçimli olanlarda kolu yukar kaldrma srasnda rotator cuff tendonlarn sktrr ileri aamalarda yrtabilir.

Skma hastal düündüüm hastada öncelikle MR ile akromionun cinsini ve rotator cuff n durumuna bakyorum. lk kez skma hastal ile bavurmu ise omuza Ozon enjeksiyonu yapyor ve azdan ödem giderici ilaçlarla yolluyorum. Hareket kstll varsa ESWT tedavi de öneriyorum.

Daha önce 1 kez Ozon yaplm hastalarda 2. kez Ozon yapp Eswt tedavisi öneriyorum. Tip III akromionu olanlarda Nöral Terapi,  ESWT tedavi deneyebiliyoruz. Eer ar geçmiyor ise artroskopik (kapal) cerrahi öneriyorum.

Daha önce 2 veya daha çok ozon enjeksiyonu yaplm ve yetersiz veya hiç ESWT tedavi yaplm hastalara da yukarda olduu gibi öncelikle
Nöral Terapi deniyor sonra gerekirse omuz artroskopisi yapyorum.

Omuz artroskopisinde tüm eklemler gözden geçirilip daha önce tesbit edilmemi sorunlarda tedavi edilebilmektedir. Omuz skma hastalnda acromiona dügüm hale getirilmekte, köprücük kemiinin eklemi kireçlenmi ise temizlenmekte ve "bursa" dediimiz kesecik alnmaktadr. Bu ilemler 3 milimetrik delikten yapyor ve hastalarn hemen kollarn kullanmalara izin veriyorum.