Karpal Tünel Sendromu
Karpal Tünel Sendromu
 
Bu hastalığın bulguları; elde uyuşma ve elektriklenme (özellikle gece artış gösteren), elin çevirerek birşeyi açması halinde yada kaldırma hareketleri esnasında his bozukluğu oluşması, bazen omuza kadar uzanan ağrı olarak özetlenebilir.
 
Bu şikayetler median sinirin elbileğinden ele geçiş yaptığı bölgede mevcut olan tünel içerisinde sıkışması sonrasında oluşur. Elin parmaklarına hareket veren tendonların bir bölümü bu tünel içerisinde seyreder.
 
Hafif vakalar el bileğine istirahat vermek amacını güden çeşitli bileklik veya ateller ile tedavi edilebilir. Tünel içerisine ozon uygulamaları da yapılabilir. Ozon uygulaması tünel içerisindeki ödemi azaltacaktır, takibinde el bilekliği kullanımı uygun olur.Bu tedaviye yanıt alınamayan veya geç evrede tanı konmuş olan vakalarda cerrahi tedavi uygundur.Bu işlem hastanın hastaneye yatış yapmasını gerektirmeyen lokal anestezi ile yapılabilecek bir işlemdir.
 
Yaşınız ve işiniz ne olursa olsun elleriniz sürekli olarak çalışmaktadır.Elleriniz çok önemli olduğu için herhangi bir sorunla karşılaşıdığında ortopedik cerrahınıza başvururak konu ile ilgili bilgi ve tedavi seçeneklerini öğrenebilirsiniz. Ortopedi uzmanın kas iskelet sistemi cerrahisi ve medikal tedavisi seçenekleri üzerine eğitim almış bir uzman olduğunu unutmayınız.