Omurga

Omurga anatomisi genel olarak 3 bölümde incelenir. Bu bölümlerde 7 boyun, 12 srt, 5 bel omuru bulunur. Bel omurlarnn hemen altnda embriyolojik olarak omurga yapsndaki sacrum kemii ve onun da altnda yine embriyolojik olarak omurga kökenli fakat evrimsel bir artk olan kuyruk sokumu kemii bulunur.

Bir omurga kemiinde deiik parçalar vardr. Gövdedenilen ana parça yük tayan en önemli parçadr. Gövdeler disk denilen esnek bir doku ile birbirleri üzerinde sralanr. Gövdenin hemen arkasnda omuriliin geçtii kanal çevreleyen laminalar bulunur. Laminalarn yanlarnda 2 transfers çknt, arkasnda spinöz çknt omurga çevresi kaslarn yapma noktalardr. Her omur alt ve üstte toplam 4 faset eklem ile dierlerine balanr. Bu kilit sistemi omurgann sabitliini salar. Gövde ile laninalarn arasndaki oluktan sinir kökleriçkar. Alttaki 4 bel omurundan çkan sinir köklerinin baz dallar birleerek siyatik siniri oluturur. Siyatik sinir ksa bir mesafe leen kemiinin arka duvar boyunca karnda seyrettikten sonra kalçann ortasndan dar çkar ve bacan arkasnda orta hatt boyunca aa doru iner. Bu nedenle bel omurlarndaki bir takm hastalklarda ( bel ft, baz tümörler gibi) ar kalça içinden bacaa doru hissedilir.

Omurlar birbirinden disk denen etraf halka biçimli sert annulus denen yap ve ortasnda jöle kvamnda nucleus pulposus dan oluan dokuyla ayrlr. Bu annulus denen halka krlrsa aradan nucleus pulposus dar çkarak omurilie veye sinir köklerine bas yapar ki bunun en bilinen ismi ftktr.

Bel ve Boyun Ftnda Ameliyatsz Çözümler arasnda  OzonNöralterapi, proloterapi, Magnetik alan ve hücresel tedaviler saylabilir.