Bel Ft Ve Siyatik

Bel ft bel arlarnn en sk nedenlerinden biridir. Halk arasnda bel kaymas, disk kaymas, omurilik skmas gibi isimlerlede duyabilirsiniz.

Diskler iki omur gövdesinin arasnda kauçuk yumuaklnda destek dokulardr. Omurgann eilme hareketleri disklerden olduu gibi, her disk bir amortisör gibi gelen darbeleri emer. Disk omurilik ve sinir köklerinin hemen önünde yerlemitir. Bu yerleim disk hastalklarndaki belirtilerin ana nedenidir.

Aslnda disk kauçuk kvamnda bir halka ve içinde jöle kvamnda çekirdekten oluur. Bel ft halkann krlarak içindeki jöle kvamndaki maddenin omurilie ve/veya sinir köklerine bask yapmasdr.

Bel ft nedenleri

• Diskler yüksek oranda su içerir. nsanlar yalandkça su içerii azalr ve disk daha sert bir hal alr ve yükseklii azalr. Daha sert diskler ftklamaya daha eilimli olur.
• Anma ve yrtk
• Ar arlk diskin ortasndaki jöle kvaml çekirdei sktrarak halkay krarak dar çkmaya zorlar.
• Kötü duru-oturu pozisyonu
• Hatal yük kaldrma
• Ani basnç
Bu durumda halka krlarak içindeki jöle kvamndaki maddenin omurilie ve/veya sinir köklerine bask yapar. Bazen bu madde koparak omurilik kanalna dolabilir. Bu durum sinir köklerini zedeleyerek felçlere idrar tutamama gibi yaknmalara neden olur.

Belirtiler:
Her be kiiden 4'ü hayatnn bir döneminde bel ars çekmektedir. Yalnz ar bel ft demek için yeterli deildir. Yine de ani balayan arlarda doktora bavurmakta geç kalnmamaldr.

Bel ftnn en tipik belirtisi siyatik arsdr. Siyatik ars kalça ortasndan balayan bacaa yaylan, aniden gelen, keskin iddetli bir ardr. Bu bel ftnn sinirlere yapt bas nedeniyle olur.
Siyatik ars haprma, öksürme fazla oturma ile artar.

Dier bulgular:
• Bir bacakta kuvvetsizlik, baz hareketlerde felç
• Karncalanma, batma, uyuukluk
• drar tutamama, altna kaçrma (Bu bulgu her iki bacakta kuvvetsizlikle birlikte olursa çok ciddi bir durumla kar karyasnz demektir.)
• Bel ortasnda yanc ar.
  Bel ftnda tan:

Tbbi hikaye tanda en önemli ipuçlarn salar. Genellikle, az veya çok bel arsn takiben bacaa vuran ar hikayesi vardr. Genellikle ar kaldrma gibi bir olay sonras ilk bulgular hissedilirse de, uzun süren sabahlar kalktnda bel ars ve sertlii ardndan belirgin bir zorlama olmakszn ani balayan vakalar da az deildir. Bu konuda net veriler olmamakla birlikte disk hastalklarnda ailevi bir eilim genellikle saptanabilir.

Fizik muayene genellikle tany salar. Muayene ile hangi sinir kökünün skt, bu skmann ciddiyeti rahatlkla saptanabilir. Tedavi yönteminin seçiminde muayene bulgular esastr.

Basit bir radyolojik inceleme ile omurga mekaniini etkileyen, belars ile karakterize doumsal omurga hastalklar (% 5-10 a varan oranlarda görülebilir), kireçlenmeler, omurga kaymalar, baz tümörler tannabilir. Ayrca hastann duru ( postür ) pozisyonu muhakkak deerlendirilmelidir.

MR ve EMG gibi tetkikler tedaviye yant vermeyen, sk nüks eden, muayene bulgular ile cerrahi karar verilen vakalarda ayrc tan ve operasyon stratejisi açsndan gerekebilir.

Tedavi seçenekleri
Ani balayan veya uzun süreli hafif yaknmalarn üzerine balayan iddetli bulgularda yatak istirahati, ar kesiciler, kas geveticiler genellikle ie yararlar. Bu durumlarda Nöral Terapi uygulamas hzl ve etkili bir iyileme salayabilir. Sadece ar ile karakterize olgularda bele buz uygulamas, tutulma-kaslma ile karakterize olgularda scak uygulamas ie yarar. Bu durumlarda hastalarn yava hareket etmeleri, ani hareketlerden kaçnmalar, uzun yürüyü ve uzun süreli oturmaktan kaçnmalar önerilir. Bu devrede sinir köklerine direkt (epidural) Ozon enjeksiyonu ve ligamentlerin güçlenmesine oldukça etkili olan proloterapi ve bizim iyilememimizi salayan hücrelerimizin  PRGF ve Stem Cell  uygulamalar iyi birer tedavi seçeneidir.

Cerrahi tedavi ftk parçasnn kanala dütüü, fonksiyon kaybna neden olan sinir baslarnda gereklidir. Uygun yaplm cerrahi d tedavilere yant vermeyen ciddi bulgularda da cerrahi tedavi düünülebilir.

Bel ftklarnda tedavi yöntemlerinden hangisi seçilirse seçilsin temel 4 koul yerine getirilmelidir.


1. Hastalar mutlaka ideal kilolarnda olmalr.
2. Karn ve bel adelerini gelitirici ekzersiz programlarna veya spor aktivitelerine hemen balanmaldr.
3. Arlk kaldrrken, otururken, çalrken, araç kullanrken beli korumak.
4. Yatak tam ortopedik olmaldr. Hastalarn srtüstü dizlerinin altnda bir yastk ile dizleri hafif kvrk pozisyonda veya yan yatarken dizler hafifçe karna çekilmi pozisyonda yatmaldrlar.

Acil durumlar

Nadir vakalarda ftk omurilik ve sinir köklerine ar bask yaparak idrar ve gaita kaçrma, belli bölgelerde felçlere neden olabilir. Bu srada bacak, kask ve genital bölgede uyuukluk ve karncalanmalar olur. Bu durum acil cerrahi müdahale gerektirir.

Siyatik ars ile karan hastalklar
Belden kalça, bacak ve kasa vuran arlarn yaklak %90 n siyatik arlar oluturur. Bunun dnda leen kemii içindeki ve omurgadaki baz hastalklar bu ary taklit edebilir.