Boyun Ars

BOYUN ARISI

Boyun (servikal vertebra) kafa taban ile göüs kafesimiz arasnda kalan bölgemize verilen isimdir. Bu bölgede yer alan omurlar birbirlerine kaln balar ile tutunarak stabilite ve dengelerini olutururlar. Bu bölgeye yapan kaslar hareket ve destek görevi görürler. Boyun ban arln tamak üzere yeterli güce sahiptir. Ancak boyun bölgesi omurgann geri kalan bölgelerine nazaran daha az korunduu için yaralanmalara daha çok maruz kalr.(bkz: Boyun Zorlanmalar) Birçok kii hayatnn bir döneminde geçici boyun arlar ile kar karya kalmtr. Bunlarn yars kadar medikal tedavi ile iyilemitir. Burada size boyun arsna neden olabilecek sebeblerle ile ilgili ksa bilgiler sunulacaktr. Detayl bilgi için doktorunuz ile temasa geçmenizi öneririz.

Boyun arlar yumuak doku (kas,ligaman,sinir) kemik yaplar ve eklem problemlerine bal olarak oluabilir. Boyun arlarnn çou yumuak doku kökenli yada anmaya bal olarak gelien osteoartrit adn verdiimiz hastalk sonrasnda geliir. Çok ender olarak enfeksiyon ve baz tümörler de arya neden olabilir. Bazen ise srt,omuz ve kollarla ilgili problemler boyun ars yapabilir .Osteoartritis genellikle yal kiilerde vücudun yük tayan bölümlerinde anmaya bal olarak gelien bir eklem problemidir. Romatoid artrit gibi eklemi bozan hastalklar da arya neden olabilirler. Bu iki tip artritte eklem hareketinin azalmasna ve arya neden olur. Servikal disk dejenerasyonlarda arya neden olurlar.Diskler tanan yükün absorbe edilmesinden sorumlu yaplardr. Servikal disk dejenerasyonu genellikle 40 ya üzeri kiilerde geliir, diskler arasnda bulunan jöle kvamnda ki maddenin azalmasna bal olarak diskler arasndaki mesafe azalr.Yük tama görevi kemik dokuya kalr ve kemikte bozulmaya neden olan deiikler balamasna neden olur. Disk gücü azalp kemiin üzerine binen yükün art ile beraber disk içerisinde ki löle darya kaçabilir ki buna ftklama denir. Ftklamalar disk yanndan geçen sinir kökleri üzerine bas yaparak cidi arlara neden olurlar.