Boyun Ftklar ve Servikal Radiklopati

BOYUN FITIKLARI VE SERVKAL RADKULOPAT

Bir yeriniz ard zaman arnn kaynan bulmak çok zor deildir.Ancak eer boyun bölgesinde ki vertebralarnzda(omurlarnzda) bir sorun varsa bu çok artc bir ekilde omzunuza ,kolunuza,dirseinize yada elinizde ikayetlere yol açabilir.Bunun sebebi boyundan kök alan bir sinirinizin tüm kol boyunca ilerleyerek elde sonlanyor olmasdr.te boyun kaynakl bir problemden dolay boyun dnda baka bir bölümde oluan tüm arlara servikal radikulopati diyoruz.

Sinir köklerine bas yapabilecek olan birçok sebeb vardr:

• Boyun ft: Burada diskler arasnda bulunan jöle kvamnda ki materyalin(nucleus ki göreve yük dalmn salamaktr)diskin d yüzeyindeki tabakadan(annulus) dar doru kaç mevcuttur.Dar kaçan bu jöle buradan geçmekte olan sinir uçlarna bask yaparak ikayetlere neden olur.
• Spinal stenoz: Bazen omurlar arasndaki mesafe daralarak aralarndan geçen sinirlerin skmasna neden olur.
• Dejeneratif disk hastal: Yalanma ile beraber vücudun su içeriinde ki azalma ve buna bal olarak gelien kimyasal deiiklikler omurlarn yapsnda bozulma ile karmza çkabilir.Bu bozulma sinirlerin üzerinde bask olumasna neden olur.
Doktorunuz size boyun hareketleri ve çeitli boyun manevralar yaptrarak,ikayetleriniz ile detayl bilgi alarak muayene edecektir. Omurganz detayl incelemek üzere röntgenler, bilgisayarl tomografi, manyetik rezonans görüntüleme tetkikleri istenebilir.

Tedavi


Balangç tedavisi boynunuzda ki ikayetleri azaltmatya yönelik olarak 3 kademeden oluacaktr.

• Dinlenme: Boynunuzun dinlenmesini salamak üzere birkaç gün boyunluk taklabilir. Ancak uzun süreli boyunluk kullanlmas boyun problemlerinin temel tedavi prensiplerinden adele güçlendirme prensibine tam ters olduu ve adeleleri zayflatt için uzun kullanlmamaldr.
• laç tedavisi: Ar kesici ve bölgesel ödemi geri çekecek ilaç kullanm sktr. Sinir bass fazla ise Ozon tedavisi, proloterapi, nöralterapi, PRGF ce kök hücre ( stem cell ) hzl bir iyileme salar.
•Tedavilerin devamna isometrik ve germe egzersizleri, scak souk uygulamalar ve  Uzun süreli iyi sonuçlar için uygun hareketlerle boyunu güçlendirmek hayati öneme sahiptir.