Diz

Diz; uyluk kemii(femur) ile kaval kemii (tibia) arasndaki mentee biçimli bir eklemdir. Eklem iç ve d olmak üzere iki bölümlüdür Eklem ön taraftan diz kapa ile korunur.

Eklem içindeki tüm kemik yüzeyler eklemkkrda ile örtülmütür.

Femur ve tibia arasndaki yük tayan kkrdak yüzeyler, menisküs denilen iki esnek kkrdaktan yap ile korunur ve desteklenir. Menisküsler "C" harfi biçimli ve ku yuvas biçiminde kenarlar yüksek ortas ince bir yapdadr. Bu yap yuvarlak femur ile düz tibiann yapsal uyumunu salar, binen yükün tüm eklem yüzeyine dalmasn salar,gelen darbeleri emer, eklemin sabitliine yardmc olur.

Balar
diz eklemini sabitleyen ana yaplardr. Birbirlerinden tamamen ayr yaplar olan balarla tendonlar kartrmamak gerekir. Balar her iki ucu kemie yapan sabit yaplardr, snrl esneklikleri vardr. Tendonlar ise bir uçlar kemie yapan, dier uçlar adeleyle devam eden, adelenin hareketini kemie ileten yaplardr.

Yan balar dizin iç ve d yanlarnda bulunur ve dizin her iki yana açlmasn önler. D yan ba dnda dizin da açlmasn engelleyen dizin arka-d köesinde balar ve popliteus tendonundan oluan posterolateral kompleksdenilen bir ek yap vardr. Bu yapnn zedelenmesine ait bulgular ve tedavi gözden kaçabilir. Ön çapraz ba -ACL- tibia ile femuru tam orta noktadan birbirine balar. Fonksiyonu dizin dönme hareketlerini kstlamak ve tibiann öne hareketini engellemektir. Arka çapraz ba -PCL- tibiann arkaya hareketini önler.

Dizin tüm bu anatomik yaplar boyunca kaslar uzanr ve birlikte çalarak dizin komak, yürümek gibi hareketlerini yönetirler. Kaslar ayrca sabitlii salayan oluumlara destek salar, korurlar. Dizi yöneten iki ana grup kas vardr. Ön uyluun 4 bal kas (quadriceps) Leen kemiinden uyluun ön yüzü boyunca uzanr, diz kapa üzerinden tendonlaarak devam eder ve tibiann üst-ön tarafna yapr. Dizin dorultulmas-düzletirilmesi hareketini yaptrr. Ayn zamanda diz kapa kemiinin üst, iç ve dna yapan ayr balar ile diz kapann dengesini salar. Dizin dönme hareketlerini kstlayarak ACL ye, tibiann arkaya hareketini kstlayarak PCL ye yardmc olur. Uyluun arkasnda ikisi tibiann dna, ikisi içine yapan hamsring adeleleri vardr. Hamsringler dönme hareketini ve tibiann öne hareketini kstlyarak ACL e yardmc olur.