Ayak Bilei

Ayak bilei üst üste iki eklem bulunan karmak bir yapdr. Gerçek ayak bilei eklemi, tibiann d ve üstten, fibulann (baldr bölgesinde tiann arka-d boyunca uzanan ince kemik) dtan oluturduklar yatakla talusun (ayak bilei kemiklerinin en üstte olan) yuvarlak tavan arasndaki eklemdir. Ayak bileinin yukar ve aa hareketlerine izin verir.

Eklemlerden altta olan topuk kemii (kalkaneus) ile talus kemii arasndakisubtalar eklemdir. Hareketi son derece kstldr ve ayan yanlara hareketine izin verir.

Eklem içi tüm kemik yüzeyler eklem kkrda ile kapldr. Ayak bileinin sabitliini balar salar. D yan balar ayak bileinin d yannda bulunarak bilein içe doru hareketini engeller. Anterior talofibuler ba fibula ile talusu balar ve d balarn en sk yaralandr. ç yan balar (deltoid ba) iç ksmda bulunur ve ayak bileinin da dönmesini engeller. Ayrca eklem seviyesinin hemen üzerinde tibia ile fibula syndesmos denilen bir bala baldr ve bu ba yüklenme srasnda iki kemiin birbirinden açlmasn engeller. Ayak bilei cerrahisinde tedavisi çok önemli balardandr.

Ayak bileinin 4 yan boyunca uzanan tendonlar bilein sabit kalmasna yardmc olurken, adeleri ile ayak bilei hareketlerini-zplama gibi- yönetirler.