Doutan arpk ayak

PES EKNO VARUS (PEV)
(Doutan çarpk ayak)

En skdoumsal hastalklardan biridir. Topuklar ve parmaklar içe doru dönmütür. Genellikle baldr ve ayak normalden ksadr. Bu ksalk özellikle tek tarafl vakalarda belirgindir. PEV arszdr, düzeltilebilir ve bebeiniz normal bir yaama döner.

Her 1000 doumdan birinde görülür. Her 3 vakadan 1'i çift tarafldr. Neden olduu bilinmemektedir. Her 3 vakadan 2 si erkek bebektir. Ailede varsa olaslk iki katna çkar.


Düzeltme ve alçlama

Tedavi doumdan hemen sonra balar. Amaç arsz, fonksiyonel bir basma elde etmektir. Doktorunuz nazikce aya normal pozisyona getirecek biçimde gererek düzeltir ve düzeltmeyi korumak için alçlar. Düzeltme tedrici olarak her hafta tekrarlanr. Tam normal pozisyona gelmesi aylar alabilir. Düzelme görüntü ve rontgenle takip edilir. Alçlama genellikle 6-12 hafta sürer. Düzelme meydana geldiinde bunun korunmas için yürüme yana kadar özel ayakkablar giyilir. Adeleler 2-3 yana hatta bazen 7 yana kadar adeleler aya eski pozinyonuna döndürmeye çalr. Bu nedenle 7 yana kadar çocuklarn izlenmesi ve bu arada gerekirse cerrahi müdahaleler yaplmas önemlidir.Cerrahi tedavi
Bazen germe ve alçlama bebeinizin ayan tam düzeltmeyebilir. Özellikle de düzeltme ve alçlamaya geç balandnda. Bu durumda cerrahi tedavi gerekir. Cerrahi tedavi 3-12 aylkken yaplabilir ve tek seansta ayaktaki bütün kemik, ba ve tendon bozukluklar düzeltilir. Ameliyat sonras 6-8 hafta alç uygulamas ardndan özel ayakkab giyilir.

Tedavi edilmeyen çocuklarda çok ciddi sakatlk ve yürüme bozukluu oluur.Günümüz cerrahi teknojisi her yata bu rahatszln tedavisine olanak vermektedir. Yine de en iyi sonuçlar 1 ya altndaki cerrahilerden alnr.

En mükemmel sonuçlu tedavilerde bile hasta ayak 1-1.5 numara daha küçük, daha az hareketli ve baldr daha ince olur.