Moraterapi ( Biorezonans ) ile Detox


MORA-Terapi ile DETOX a katk…
Mora-Terapi’nin ana kullanm alannn sigara brakma olmadn bilmelisiniz. Sigara brakmak için MORA-Terapi uygulamasnn da, aslnda detoks-temizlenme amacyla yapldn hatrlamak istiyoruz. 

Aada vücudumuzdaki ar metal ve çevresel toksin birikimleriyle ilgili ksa bir açklama bulacaksnz. Eer konuyla ilgileniyorsanz vücudunuzdaki toksik birikimi azaltmak için MORA-Terapi seanslar ve bunun yannda  size önereceimiz dier destekler için lütfen bizimle iletiime geçiniz.

ÇEVRESEL TOKSNLERE KARI
MORA-Terapi
Çevresel toksinler dediimizde zehirli olduunu  bile bile sanayide kullandmz ve çevresel kirlilik yoluyla bize ulaan maddelerden, tarm ilaçlarndan, böcek öldürücülerinden, hormonlardan, az miktarlarda olsa da günlük hayatmzda an be an devaml karlatmz maddelerden bahsediyoruz. Çevresel toksinler ayn ar metaller gibi ya dokusunda yerleiyor ve özellikle beyin üzerinde ykc etkileri bulunuyor. Dioksin, Lindan, Isocyanat ve dier bilinen onlarca çok zehirli madde hepimizin vücutlarnda az ya da çok bulunuyor ve bundan dolaydr ki kronik hastalklar eskisine nazaran çok daha fazla görülüyor. Bu toksik maddelerin çou vücudumuzda estrojen hormonuna benzer ekilde davranyor ve hepimizde az ya da çok hormonal bozukluklar yaratyor.  

AIR METALLERE KARI
MORA-Terapi
Civa / Amalgam (Siyah) Dolgular: Çevresel kirlilik arttkça daha fazla civaya maruz kalyoruz ve bu durum salmz için ciddi bir risk oluturuyor. Tpta ilerlemeler arttkça vücuttaki civa birikiminin birbirinden bamszm gibi duran birçok kronik hastaln asl sebebi olabileceini öreniyoruz. Civa vücudumuzda ya dokusunda birikiyor ve ya dokusunun ise sinir sisteminin, beynin, böbreklerin, akcierlerin, salg bezlerinin ve dier birçok önemli organn yapta olduunu hatrlamak gerekiyor.

Birçok kiide civa birikiminde önemli bir faktör dilerdeki amalgam dolgular. Di dolgusu olarak kullanlan amalgam cival bir bileiktir. çeriinde civa, gümü ve dier baz  metaller bulunur. Az içinde farkl içeriklerdeki amalgam dolgularn bulunmas ve bazen tek bir amalgam dolgunun varlnda bile “az içi pil” denilen elektriksel aktiviteyle karlalabilinir. Az içinden milivolt ve mikroamper cinsinden ölçülen bu aktivite amalgamdan iyonlamann yani civa salnmnn göstergesidir. Bu ölçüm MORA cihazyla kolaylkla yaplabilmektedir. Vücudunuzun devaml surette maruz kald bu Civa yükü salnzla ilgili birçok problemin kayna olabilir.

Kurun: Vücutta yerleen yerleen bir dier önemli ar metaldir. Ya dokusunda birikir. Civa gibi birçok farkl organ sistemi üzerinde problemler yaratr. Duygu durumda bozulmalar, hatrlama güçlükleri, depresyon eilimi ve psikiyatrik problemler ve kronik yorgunluk hali, genel halsizlikler da duruma göre az ya da çok kurun birikimiyle de ilikilidir. Kurun soluduumuz havadan, içtiimiz sudan, yediimiz sebzelerden ve dier besinlerden vücudumuza girmektedir. 

Cadmiyum: Pilerin içerisinde olan, otomativ ve dier sanayide kullanlan ve çevresel kirlilik sonucu vücudumuzda biriken bir ar metaldir. Sigarann içinde de Cadmiyum bulunur. Dier ar metallere benzer ekilde çinko ve selenyum gibi iyi metallerin emilimini azaltr. Çinkonun baklk sistemimiz için çok önemli olduunu, selenyumun ise bizi kanser gibi kronik hastalklardan koruduunu bilmemiz önemlidir. 

Ne Yapmal
: Yapacamz görüme sonras ve yaplacak detayl anemnez ve kinezyolojik muayeneden sonra ortalama 4-6 seanslk MORA-Terapi program ve beraberinde önereceimiz baz bitkisel destekler için lütfen iletiime geçiniz.