Kkrdak Hasar ve Tedavi Yntemleri Osteokondrit

Günümüz toplumunda kkrdak bozukluklar oldukça sktr.

    Osteokondrit ( kkrdak bozukluu ) özellikle asitik beslenme sonucu alkali olan eklem kkrdana verilen zarar, obesite sonucu ekleme binen ar yükler, mekanik aksta oluan bozukluklar sonucu çamzn üzerinde durulmas gereken en önemli ortopedik problemlerden biri olmutur. Sadece semptomatik olgulara giriim yapld için, erikinlerde kkrdak lezyonlarnn insidans hakknda salkl bilgiler yoktur. Genel olarak kabul edilen görü, 1 cm’den büyük lezyonlarn semptom verdii ve osteoartrite ( kireçlenme ) dönüebildiidir. Erikinlerde kkrdak lezyonlarnn kendiliinden iyileme yetenei yoktur. imdiye kadar tanmlanm olan tedavi yöntemleri ile, normal hyalin kkrdan 3 boyutlu mimari yaps ve histolojisini yeniden oluturmak mümkün deildir.

     Güncel kkrdak onarm teknikleri kabaca fibröz kkrdak ve hyalin benzeri kkrdak oluturma teknikleri olarak kabaca iki grupta incelenebilir.


      Fibröz kkrdak yöntemleri arasnda en sk uygulananlar subkondral perforasyon ( Drilling ) ve mikro-krk teknikleridir. Her ikisinde de amaç, subkondral kemii uyararak, kemik iliindeki
mezenkimal kök hücrelerinin kkrdak defektine ulamasn saladktan sonra; bu hücrelerin sürekli pasif hareket varlnda ve sinovyal sv ortamnda fibrokartilaja dönümelerini salamaktr. Oluan tamir dokusu, normal hyalin kkrdaktan mimari olarak farkldr ve biyomekanik olarak daha zayftr. Uzun süreli izlemde bu kkrdan dejenere olarak ilevini kaybetmesi beklenir. Yine de, kolay olmas, artroskopi ile uygulanabilmesi, morbiditesinin düük olmas dolaysyla en sk uygulanan tedavi yöntemlerinden biridir.  


       
Artroskopik gerekli ilemleri yapldktan sonra eklem içerisine Kök hücre ( stem cell ),         PRP ( Platelet Rich Plazma ) veya PRGF  uygulamalar yaplarak baarl sonuçlar alnabilir. 

        Bu uygulamalar oldukça baarl cerrahi yaplmadan önce muhakkak aklda bulundurulmas gereken cerrahiye ciddi alternatif olan tedavilerdir. u iyi bilinmelidir ki hastada semptomlara yol açan nedenler kkrdak hasar deil diz etrafndaki yumuak dokulardan kaynaklanan arlardr. Çünkü eklem yüzeyini kaplayan hyalen kkrdakta ar hissini tayan sinir lifleri yoktur. Siz içerideki kkrdak yapy protezle deitirseniz bile etraf yumuak dokuyu, balar göz ard eder onlar güçlendirici tedaviler yapmazsanz hastann ikayetlerini düzeltemezsiniz.