Spor Yaparken Salnz Kaybetmeyin

Spor ya da egzersiz yaparken vücudunuzdaki yumuak dokulara zarar verebilirsiniz. Günlük hayatmzda yaptmz baz basit hareketler bile ba dokular, kas ve tendonlara zarar verebiliyor. En yaygn görülen yumuak doku yaralanmalar; burkulma, adale ve tendon zorlanmalar, ezilmeler, tendinit, bursit ve stres sakatlanmalardr.

Burkulmalar

Vücudumuzdaki eklemler, balar tarafndan desteklenir. Burkulma, bir ban gerilmesi veya yrtlmasdr.
Vücudumuzun burkulmaya en açk ve savunmasz ksmlar ayak bilekleri, dizler ve el bilekleridir. Ayanz içe doru döndüünde ayak bileiniz burkulabilir. Diz burkulmas ise ani bir dönme hareketinin sonucunda oluabilir. El bilei burkulmalar ise genellikle açk elin üzerine düülmesi sonucunda oluur.
Hafif burkulmalar genelde istirahat, buz tedavisi, bandaj tedavisi, burkulan ksmn yukar bir seviyede tutulmas ve egzersiz ile iyileir. Orta dereceli burkulmalarda alçlama gibi destek tedaviler gerekebilir. iddetli burkulma vakalarnda ise yrtlan ba onarmak için cerrahi gerekebilir.

Adale ve Tendon Zorlanmalar

Kemikleriniz, kas ve tendonlarla desteklenir. Tendonlar, kaslar kemiklere balar. ncinme, genellikle ayakta ya da bacakta oluan bir kas ya da tendon hasar sonucu ortaya çkar.
Bu zedelenme kas veya tendonlarda oluan basit bir gerilmeden ibaret olabilecei gibi, kas ve tendon bilekelerinde oluan tam veya ksmi bir yrtlma da olabilir.
Zorlanmalarn tedavisi istirahat, buz tedavisi, bandaj tedavisi, burkulan ksmn yukar bir seviyede tutulmas eklindedir. Arnn azaltlmas ve hareketliliin tekrar kazanlmas amacyla ilk tedaviyi takiben baz basit egzersizler balanmaldr.
Ciddi kas ya da tendon yrtlma vakalarnda cerrahi gerekebilir.

Ezilmeler

Ezilme, kas, tendon ya da baa gelen bir darbe sonucunda oluur. Kan, hasar görmü ksmn çevresinde toplanarak cildinizin morarmasna sebep olur.
Genelde ezilme vakalar hafif vakalardr ve istirahat, buz uygulamas, bandaj tedavisi ve hasar görmü bölgenin yukar bir seviyede tutulmasyla iyileir. ikayetler devam ederse hasarn kalc olmasn engellemek için medikal tedavi gerekli olabilir.

Tendinit

Enflamasyon, vücudun bir yaralanmay iyiletirmek için gösterdii bir cevaptr ve genellikle ilik, s art, kzarklk ve aryla beraber seyreder. Bir tendonda ya da tendon klfnda meydana gelen enflamasyona tendinit denir. Tendinit, genellikle tek bir yaralanma sonucunda deil de, üst üste tekrarlanan ve tendonu zorlayan hareketler sonucunda oluur.
Profesyonel yüzücüler, tenis oyuncular ve golfçularn omuz ve kollar; futbolcular, basketbolcular, koucular ve dansçlarn ayak ve bacaklar tendinit oluumuna yatkndrlar.
Tendinit, istirahat, antienflamatuar ilaçlar, steroid enjeksiyonlar, atele alma ve kas dengesizliini düzeltmeye ve esneklii arttrmaya yönelik egzersizlerle tedavi edilebilir.
Enflamasyonun devam etmesi ileride cerrahi müdahale gerektirecek ekilde tendonun zarar görmesine neden olabilir.

Bursit


Bursa, içi svyla dolu bir kesedir. Kemik ile tendon ya da kas arasnda bir yerde bulunur ve tendonun kemiin üstünden yumuakça kaymasna izin verir.
Ar kullanm ya da tekrarlayan stres sonucu omuz, dirsek, kalça, diz veya ayak bileinizdeki bursalar iebilir. Bu ime ve tahri olma durumuna bursit denir ve birçok kiide tendinit ile beraber görülür.
Bursit genellikle istirahat ve antienflamatuar ilaç tedavisiyle geçer. natç vakalarda enflamasyonu azaltmak için bursa içine ilaçta enjekte edilebilir.

Stres Krklar


Kemiklerinizden birine ar kullanm sonucunda fazla yük bindiinde, kemikte küçük krklar oluabilir. Bu duruma “stres kr” ad verilir. Erken dönemde buna bal olarak krk bölgesinde ar ve ilik semptomlar oluabilir. Özellikle alt bacak ve ayak kemikleri bu durumun olumasna elverili bölgelerdir. Krk, rutin bir röntgen çekimiyle saptanamayabilir ve tehis için kemik sintigrafisi gerekebilir. stirahat, aktivite kstlamas veya deiiklii, alçlama ve nadiren de cerrahi ile tedavi edilir.

Uygun Bakm / yi Bakm

Sürekli spor yapan kiilerin kendi vücut sinyallerine çok dikkat etmesi gerekir. Yorgunluk ve ar genellikle vücuda çok fazla yüklendiinin bir iaretidir. Spordan önce mutlaka esneme hareketleri yaplmal ve çok yorulmadan önce spor sonlandrlmaldr.
Stres yaralanmalar kas dengesinin iyi olmamasndan, yeterince esnek olmamaktan ya da daha önceki yaralanmalar sonucu yumuak dokularn zayflam olmasndan kaynaklanabilir. Balarda, kaslarda ve tendonlarda meydana gelen yaralanmalarn iyilemesi uygun tedavi yaplsa bile uzun zaman alabilir.
Yumuak doku ve kemik yaralanmalarnn tedavisi için mutlaka bir ortopedik cerraha bavurulmas gereklidir. Uzmanlar sorunu tedavi etmenin yan sra eklemlerin eski ilevini geri kazanmasna yönelik bir egzersiz veya rehabilitasyon program da önerebilir.