OZONTERAP

Ozonterapi Nedir?
Tedavi amaçl Ozon
Medikal ozon daima saf ozon ve saf oksijenin karm eklinde kullanlr. Uygulamaya bal olarak ozon konsantrasyonu 1 ve 100 µg/ml (0.05 – 5 %O3) arasnda deiir. Ozon terapist, ozon terapi konusunda eitimli bir doktor, hastann durumu ve tbbi endikasyona göre hastann alaca komple dozu belirler.

Özellikleri ve etkisi
Medikal ozonun iyi bilinen bactericidal (bakteri öldürücü), fungicidal (mantar öldürücü) and virostatic (virüs çoalmasn önleyici) özellii sebebiyle, enfekte olmu yaralarn dezenfeksiyonunda ve ayrca bakteri ve virüslerin sebep olduu hastalklarn tedavisinde kullanlr.

Kan dolamn arttrma yetenei, dolamla ilgili bozukluklarn tedavisinde kullanlr, ve organik fonksiyonlarn yeniden canlandrlmasnda ozonu çok deerli klar.

Düük dozlarda kullanldnda, vücudun direncini arttrr dier bir deyile ozon baklk sistemini aktive eder.

Ozon sayesinde oluan bu aktivasyona cevap olarak , vücudun baklk hücreleri cytokin (interferones yada interleukins gibi önemli araclar içeren) ad verilen özel habercileri (mesaj tayclar) üretir. Bunlar hastalklara direnmek için uyarlan bütün baklk sistemi boyunca zincirleme bir ekilde pozitif deiiklikler yaratarak dier baklk hücrelerini haberdar ederler. Bu da medikal ozonun, özellikle baklk sisteminin zayf olduu veya bozuk olduu hastalara uygulanmasnda özellikle çok baarl sonuçlarn alnmasna yol açar.

Majör Otohemoterapi adyla bilinen küçük miktarlarda uygulanan ozon sonuç olarak vücudun kendi antioksidanlarn ve serbest radikalleri yok eden enzimleri aktive ederler. Kronik enflamatuar hastalklarda ozonun neden kullanld böylece anlalmaktadr.
Endikasyonlar
Seçici özellikleri sayesinde medikal ozon 4 temel alanda kullanlmaktadr :
 Dolam bozukluklarnn tedavisi ve geriatride
 Virüslerin sebep olduu hastalklarn tedavisinde örnein karacier hastalklarndan hepatitler, uçuklar (herpes).
 Zor iyileen enfekte yaralarda ve enflamatuar hastalklarda örnein
Bacaklardaki açk yaralar (ulcus cruris)
Enflamatuar barsak hastalklar (kolit, Proktit)
Yanklar, halanma ve enfekte yaralar, mantar enfeksiyonlar
Kanser tedavisinde ilave ya da tamamlayc olarak ozon baklk sistemini güçlendirici olarak düük dozlarda “majör otohemoterapi” formunda veya “minör otohemoterapi” olarak kullanlr.

Uygulama yöntemleri

Majör otohemoterapi: Hastadan kan alnarak tedavinin yaplmas. Geriatride (yaa bal hastalklar), dolam bozukluklarnda yeniden canlanmay salamak için, viral kökenli hastalklarda ve genel baklk sistemi aktivasyonu için kullanlr.
Bu metodla, 50 ila 100 ml hastann kan alnr, tam olarak tesbit edilmi ozonla kartrldktan sonra hastaya geri verilir. (steril ozona dayankl sarf malzemesi ve vakumlu ie kullanlr!). Ozon krmz ve beyaz kan hücrelerini oluturan spesifik maddelerle tamamen reaksiyona girer ve böylece vital aktivitelerini = metabolizmay arttrr. te bu aktive edilmi kan (ozon ya da oksijen deil!) hastaya hemen normal bir damlalk kullanarak tekrar geri verilir.

Minör Otohemoterapi: Ayn prensibi kullanarak, minör otohemoterapi diye adlandrlan yöntemde ise ozonlanm 3-5 ml kan intramusküler yolla hastaya geri verilir. Bu yöntemle spesifik olmayan baklk sistem aktivasyonu yaplr: alerjik hastalklarda ve genel olarak baklk sistemini güçlendirmekte kullanlr.

Eksternal tedavi: ozon gazn kapal bir sistemde özel bir plastik bot (ayaklar ve bacaklar için ) içinde dolatrarak ya da vücudun farkl bölgelerine uygun torbalar, folyolar ile gerçekletirilir. Bu sarf malzemeleri ozona dayankl materyalden yaplr. Vücudun tedavi edilecek ksm önceden su ile nemlendirilir, çünkü ozon kuru bölgelere etki etmez. Bu metod ülserleri, yaralar, açk yaralar, ameliyat sonras oluan lezyonlar, shingles (herpes) ve enfekte olmu alanlar tedavi etmekte çok etkilidir. Dier yöntemler ozonlu saf su ( dental tedavilerde) ve ozonlu saf medikal zeytin ya (cilt eruptionlar örnein egzema, mantar, liken gibi).

Rektal yada vajinal ozon uygulamas: O3 gaznn rektal yolla uygulanmas kulaa ho gelmese de o kadar rahatszlk verici deildir (tbbi olarak rektal insuflasyon denir). Aslnda hasta kesinlkle hiçbir rahatszlk hissetmez, çünkü O3 gaz direkt olarak hassas barsak cidar (membran) tarafndan emilir; buna ek olarak tüp ve torbalar tek kullanmlk olduundan tamamen hijyeniktir ve hasta kendi kendine uygulayabilir. Bu metod genelde barsaklarn enflamatuar hastalklarnda endikedir ancak son zamanlarda daha az invaziv olmasndan dolay genel salk ve yeniden canlanma için kullanlmaktadr.

Ozonun eklem içi enjeksiyonu;(intra artikuler yolla ozon verilmesi); adndan da anlalaca gibi ozon gaz (eitimli kiilerce), yavaca eklem içine enjekte edilir.Bu metod arl enflamatuar hastal olan ekleme uygulanr (artrit,rekurren artroz, genel patolojik sertliklerde uygulanabilir) ).

GENEL OLARAK HANG HASTALIKLARDA OZON TEDAVS YAPILABLR?
Ozon tedavisi ile birçok patolojik durum daha iyi hale gelir veya tamamen düzelir. Bu durum bir seri tbbi aratrma ve tbbi yayn ile kantlanmtr. Kural olarak hastalklarn tedavisinde ozon dier tedavilere ek olarak uygulanr, tamamlayc tedavi grubuna girer.

Tüm hastalar için , ozon tedavi ile ilgili en son yeniliklerin hzla örenilebilmesi için Avrupada pek çok terapist bir araya gelip ”Medical Society for Ozone Application in Prevention and Therapy”, birliini oluturmular , bu grubun amac doktorlar ve hastalarn bu konu hakkndaki bilgilerini gelitirmek ve ilerletmektir.Bilgi al verii seneler içinde dahada hzlanm ve gelimitir.

Medikal ozon kurallara uygun olarak uyguland taktirde tamamen güvenli, pratik, etkili ve ucuzdur.

Doal olarak,dier tbbi tedavi yöntemlerinde de olduu gibi % 100 garanti hiçbir zaman vaad edilemez , tedavi baars uygulanan duruma, hastaln ve hastann genel salk durumuna baldr ancak ozon tedavi ile hastann genel durumunda iyileme ve arlarnda azalma mutlaka olmaktadr. Baar hastann ve hastaln durumuna bal olduu gibi uygulanan yönteme, konsantrasyona ve sklna baldr.

Dolam bozukluklar
Arteriel dolam bozukluklarnda dier semptomlarn yan sra bacaklarda hissedilen soukluk , ksa yürüyüler sonrasnda ayaklarda hissedilen ar alarm veren semptomlardr , bu durum ozon tedavi için 40 yldr çok önemli endikasyon oluturur . Ozon tedavinin dolam bozukluklarndaki baars yaplm bir çok sayda tbbi çalma ile kantlanmtr.Ozon klasik tedaviye ek olarak veya tamamlayc olarak kombine kullanlabilmektedir

Anti-aging ( geriye yalanma ) ve yeniden canlanma
hayatndaki stres, youn çalma temposu ,zihinsel ve bedensel yorgunluk ozon (O3) tedavisine çok iyi yant verir.Ozonun krmz ve beyaz kan hücrelerinin metabolizma akivasyonu ile genel iyilik hali ile kiiler kendilerini yenilenmi hissetmektedirler. Profesyonel sporcular ve kadnlar bu tedaviden oldukça faydalanmaktadrlar. Ozon fiziksel dayankll arttrmaktadr.

Yal kiilerde önlem ve tedavi
Yal kiiler ozon tedavisine oldukça iyi yant verirler. Bütün klinik avantajlarnn yan sra oksijenin dokular tarafndan daha iyi kullanmn salar, baklk sistemini harekete geçirir,ve vücudun kendi antioksidanlarn ve serbest radikallere kar savaan hücreleri harekete geçirir. Bunun ötesinde beyindeki dolam bozukluklarnda olumlu etkileri mevcuttur (bu durumlarda fiziksel performansda azalma yürüme güçlüü ve ba dönmesi hissedilir. Bunlara ek olarak tamamlayc tedavinin yansra ozon tedavi yaam kalitesini arttrmak için kullanlmaktadr.

Göz hastalklarnda ozon tedavi
Yaa bal dolam bozukluklar atrofik ve dejeneratif deiikliklerle gözü de etkilemektedir.Örnein senil makuler dejenerasyonretina merkezinde meydana gelmektedir- vizüel fokusun en keskin oluu noktadr. Bundan dolay oluan sekeler optik sinir atrofisine kadar giden çeitli derecelerde etkili olmaktadr. Yaplan klinik çalmalarda (Siena Üniversitesinde)ozon otohemotransfüzyon sonras 6-8 ay içerisinde vizyonda iyilemeler kaydedilmitir.Tedavinin devam ettirilmesi halinde vizüel performansta art gözlenmi veya daha kötüye gidi durdurulmakta olduu saptanm.

Kanser
Kanser hastalarnda ozon tedavisi tamamlayc tedavi olarak oldukça baarldr. Burada ozonu immun sistem (baklk sistemi) aktivasyonunda kullanmaktayz -düük dozlarla. mmun hücreler – örnein lenfositler, yardmc ve basklayc hücreler, lenfositler ve natural killer hücreler (katil hücreler) – cytokin denilen interferonu da içeren haberci proteinleri üretmek için ozonun balatt biyolojik reaksiyonlar yoluyla aktif hale getirilir. Aslnda, ozon vücudun kendi interferon ve interlökinlerini artan miktarlarda üretmesini salar. Ozonlanm kann hastaya verilmesiyle, pozitif olarak artan bir immün reaksiyonu balatlr, bu ayn zamanda vücudun genel direncinin ve zindeliinin artmasna katkda bulunur.

Cilt mantarlar ve enfekte cilt lezyonlar
Ozonun mantar ve bakterileri yok edici özellii, 100 yl boyunca içme suyunun artlmasnda baarl bir ekilde kullanld. Bu özellikleri, inatç deri humuslar ve mantarlarla savamakta tbbi ozonu çok etkili bir tedavi ajan yapar, özellikle bakteriyel enfeksiyonlu ayaklar, gövdedeki mantar enfeksiyonlar, mukozalarn fungal / mycotic enfeksiyonlar.

Enfekte yaralar
Enfeksiyonlu yaralarn lokal tedavisi, mesela açk yatak yaralar (decubitus ülserler), alt bacan ülserleri (Ulcus cruris), eker hastalarnn iyilemeyen yaralar ve kangren, tbbi ozonun klasik uygulama alanlarna ait olan proseslerdir. Burada biz öncelikle, mikropsuz ve temiz yaralar elde etmek için ozonun dezenfektan özelliinden, dier deyile bakterisid ve fungisid etkisinden yararlanrz. Yarann temizlenmesinden itibaren, düük dozda ozon uygulayarak iyileme süreci hzlandrlr.

Barsak Hastalklar: proktitis ve kolit
Enflamasyonlu barsak hastalklarnda özellikle erken dönemde rektal Ozon gaz üflenmesi eklinde yaplan lokal uygulamann çok yararl olduu kantlanmtr. Birçok durumda arka arkaya 10 seans ozon uygulanmas yeterli olur. 248 hasta üzerinde yaplan proktitis klinik çalmasnda sadece hastalarn %10’unda birkaç 10 seanslk uygulama gerekmitir.

Virüslerden kaynaklanan hastalklar
Herpes simplex (facial herpes), herpes zoster (shingles)

Uçuun her iki tipi, virüsler tarafndan oluur. dudaklarn uçuu (Herpes Labialis), sk sk tekrar eden ve naho bir hastalktr, çok baarl bir ekilde dier tbbi metotlarla ozonun kombinasyonu eklinde tedavi edilir.

Herpes zoster veya padavralara, ozonla tamamlayc uygulama faydaldr, ozonlu su kompresleri ve ozonlu kan transfüzyonu eklinde iki farkl yoldan tedavi edilebilir.

Karacier enflamasyonu (Hepatit A, B, C)
Karacierin enflamasyonu, tbbi ozon için klasik tedaviler arasnda saylr. Hepatit A (HVA = hepatitis virus A) dierlerine göre problemsiz ve tamamen iyileebilirken, virüsün dier ekli, hepatit B (HVB = hepatitis virus B), sklkla kronik bir ekilde seyreder. Burada klasik tbbi tedavi metodlarna ilave olarak, ozonlu kan transfüzyonu ya da rektal yolla ozon/oksijen gaznn kontrollü bir ekilde verilmesi ile baarl sonuçlar alnmtr. Ayn yöntemler ayrca kuluçka süresi yllar süren ve kronikleene kadar bir karacier hastal olarak tehis edilemeyen hepatit C hastalna da uygulanr.

Enflamasyonlu ve dejeneratif eklem hastalklar
Enflamasyonlu eklem hastalklarn üç evreye ayrdmzda, özellikle evre 1 ve 2, bir baka deyile ar kemik deformasyonlarnn olmad durumlar, medikal ozon uygulamalarna cevap verir. Gonartroz (diz eklemi enflamasyonu) ya da diz ve omuz eklemlerindeki aktif arthritic form tedaviye cevap veren snfa dahildir. Standart tbbi metodlara – spesifik egsersiz terapileri – ilave olarak bu gibi durumlarda intraartiküler ozon enjeksiyonu baaryla uygulanr. Baklk sistemini güçlendirme ve kkrdak metabolizmasn aktive etme özelliklerine ek olarak burada ozonun tamamyla antienflamatuar özelliinden faydalanyoruz.

Artritik/Romatizmal Durumlar – Kronik poliartritler
Artritik/romatizmal durumlar iskelet veya kas sistemiyle ilgili pek çok arl, fonksiyon kstll da yapabilen hastal kapsamaktadr. Genel olarak medikal ozon uygulamas fizik tedavi ile beraber kombine olarak tamamlayc amaçla kullanlmaktadr. Romatoid artrit ( kronik poli artrit ) de yaplan çalmalarda akut olmayan durumlarda ozon majör otohemoterapi tamamlayc olarak baarldr. Burada kullandmz etkisi anti enflamatuar etkidir .

Ozon tedavisi Hakknda Daha detayl bilgiyi   www.ozonklinigi.com dan örenebiliriniz