ARI DA ZM PERNRAL ENJEKSYON

 PERNÖRAL NJEKSYON TEDAVS ( P..T.)

Perinöral enjeksiyon tedavisi; kas-iskelet sistemindeki hasarlanmalarla oluan nöropatik ar ve dier arl durumlar tedavi etmek için kullanlan regeneratif tbbn en yeni admdr. Lyftogt teknii olarak da isimlendirilmektedir.

Perinöral enjeksiyon tedavisi hasarl-inflame sinirlerin düzelmesi ve doku fonksiyon restorasyonu için cilt altna ( yüzeyel sinirlere ) yaplan medical enjeksiyon tekniidir.

 Temeli Hilton kanunu na dayanmaktadr. Hilton kanununda eklemi inerve eden sinirler, üzerindeki deriyi ve eklemi hareket ettiren kaslarda inerve eder.

Eklem üzerindeki cildin duyusunu salayan sinirlerin irritasyonu eklem çevresindeki doku ve kaslarda ar ve disfonksiyona sebep olur.

Perinöral enjeksiyonlarn dokudaki ilii azaltt, ary giderdii ve fonksiyonda düzelme salad görülmütür. Bu tedavide hastann alm olduu tannn çok önemi yoktur. Ar olan bütün rahatszlklarda baarl olarak uygulanan bir tedavi eklidir.

Doku yaralanmalarnda proinflamatuar maddeler (bradikinin, prostaglandin) salnr ve bunlar sinir üzerindeki geçici reseptör potansiyel V1 ( TRPV1 ) katyon kanaln (capsaicin) aktive eder. Bu kanallar açlnca inflamasyon  ( substans P ve CGRP ) kan damarlarnda szntya yol açar ( ilik – ödem ), ar duyarllk ve arl duyuya yol açar. Dextroz veya mannitol capsaicin reseptorlerini bloke eder, kaskad önler ve normal sinir fonksiyonunu restore eder.

Peri nöral enjeksiyon tedavisi eklem, kas, tendon ve ligament zedelenmeleriyle ilgili arlarn (Akut ve kronik olsun) tedavisinde etkilidir. Tedavi boyun, bel, diz, omuz, kalça, dirsek, el bilei, el, ayak bilei eklemini içerir. Total diz replasman sonras ve failed back surgery sonras arlar da da etkilidir.

        Tedavi;  hastann gerekli muayesinden sonra problemli olduu tesbit edilen CCI ( Kronik konstruktif injuri ) alanlarna yaplr. Seanslar halinde yaplan uygulama bazen tek seansta çözüm olabilecei gibi bazen bu 3-4, bazende 5-6 seansa kadar çkabilir. % 85-90 hasta da arlara çözüm olmaktadr.