Ayak Fonsiyonu ( TANI )

AYAKLARINIZA CHEK-UP

Ayak yap ve fonksiyonlarnn (biyomekanik ) analizini yapyor ve nedene yönelik özel çözümler üretiyoruz.

Analizler,  ideal uzunluktaki  tartan parkurda statik ve dinamik ölçüm yapabilen yüksek teknolojiye sahip bilgisayar destekli footscan © (50cm) ayak basnç ölçme (pedobarografi) sistemleri kullanlarak yaplmaktadr. Analiz sonuçlar, op..Dr. lhan DEMRYILMAZ tarafndan deerlendirilmektedir..

AYAK ANALZ NÇN ÖNEMLDR?

Ayanzn yaps ve fonksiyonundaki bozukluklar duruunuzu, dengenizi, yürüyüünüzü, kounuzu ve dier aktivitelerinizi olumsuz yönde etkileyerek günlük yaam ve spor performansnz kötü etkileyebilecei gibi ayaktan balayarak vücudunuzun hemen her bölgesinde problemlere neden olabilir.

Ayak yaps ve fonksiyonu bozukluklarnn yol açt problemler:

 Duru, denge, basma ve yürüme bozukluklar.
 Ayak (topuk, taban, parmak) ve ayak bilei arlar
 Bacak, diz, kalça, bel, srt, boyun, omuz, çene arlar
 Çabuk yorulma , kas kramplar, akcier kapasitesinde azalma
 Ayak bilei burkulmalar
 Halluks valgus (baparmak çknts-bunion), halluks rijidus, çekiç parmak ve dier küçük parmak problemleri, trnak batmas, sesamoid problemler, morton ayak, metatarsalji, morton nöroma, nasr ve plantar verrü (taban siili), medial plantar neuropraksia (joggers foot), taban çökmesi, yüksek taban, topuk dikeni-plantar fasiit, posterior tibial tendon disfonksiyonu, tarsal tünel sendromu, ail tendon problemleri, haglund hastal, stres krklar, ayak ile ilgili kas ve tendon zorlanmalar , eklem kkrdak lezyonlar ve ba-kapsül zorlanmalar, kompartman sendromlar, bacakta fonksiyonel ksalk, omurga erilikleri.
     

KMLER DAHA FAZLA RSK ALTINDADIR ?

Ayak üzerinde günlük aktivitesi youn olanlar, spor yapanlar veya spora balayacak olanlar, hamileler,  eker hastalar, dolam bozukluu olanlar, romatizmal hastalklar bulunanlar, çocuklar, yallar, fazla kilo problemi olanlar ve kilo veremeyenler.


KLNMZDE ANALZ SONRASI HANG ÖZEL ÇÖZÜMLER OLUTURULMAKTA?


 Kiiye özel D3D Ortopedik tabanlk (akomodatif, fonksiyonel)
 Doru ayakkab seçimi
 Problemlerin çözümüne özel egzersiz reçetesi

BU ÖZEL ÇÖZÜMLER NE SALAR ?


Çözümler nedene yönelik oluturulduu için;
 Performansnzn olumlu yönde ilerlemesini,
 leride oluabilecek problemlerin engellenmesini,
 Var olan problemlerinizin ise daha hzl iyilemesini ve tekrarlamamasn salayacaktr.

TABANLIK KONUSUNDA BLNMES GEREKENLER:

TABANLIK ÇETLER:

1-Anatomik tabanlklar: Piyasada hazr olarak satlan veya ayakkab ve terliklerde bulunan tabanlklardr.

2-Ortopedik tabanlklar: Kiiye özel yaplan tabanlklardr.

 Akomodatif tabanlklar: Kiinin problemine göre geçici bir süre kullanm için tasarlanp üretilen tabanlklardr.
 Fonksiyonel tabanlklar: Devaml kullanm için kiiye özel tasarlanp hazrlanan tabanlklardr. Bu tabanlklar, kiinin ayak yapsn gerektii kadar destekler ve ayak fonsiyonundaki arlklar engelleyerek ayan güvenli snrlar içinde hareket etmesini salar.

Y BR TABANLIK NASIL OLMALIDIR?

 Kiiye özel tasarlanm olmaldr.
 Tabanlk yapm için kullanlan malzemelerin zehirli ve kanserojen madde içermediine dair geçerli kurululardan salk onay olmaldr (D3D tabanlk ürünleri Avrupa Birlii Salk Uygunluu onayldr ). bu çocuklar açsndan çok daha büyük önem tamaktadr.

Y BR TABANLIK NASIL TASARLANIR?

yi bir tabanlk aadaki bilgilere göre tasarlanmaldr:

 Ayan yaps : Ayan medial (iç), transvers (ön), lateral (d) kavis (ark) yükseklikleri
 Ayan fonksiyonu: Ayan sadece dinamik (yürüme ve kou) analizleri ile anlalabilir içe ve da basma oranlar ve zamanlamas ölçümleri.
 Tabanln sertlii ve kalnlnn belirlenmesi: Kiinin arl, aktivitesi (ii, yapt spor, vs ), hastal (diyabet, vs) veya problemine göre belirlenmeli
 Klinik bilgi ve problemleri

Daha Fazla Detay için http://www.ayakfonksiyonu.com