Eswt

    ESWT NEDİR ?

VÜCUT DIŞINDAN UYGULANAN ŞOK DALGA TEDAVİSİ


Şok dalgası, ani çıkışlı ve yüksek basınçlı bir impulstur.

ESWT 'nin açılımı nedir?


Extracorporeal Shock Wave Therapy ; beden dışı şok dalga tedavisi, kısaca ''şok dalga tedavisi''. Oluşturulan güçlü ses dalgalarının elipsoid şeklindeki bir çelik çanak vasıtasıyla vücudun istenilen bir bölgesinde odaklanmasına dayanan yeni bir "non-invazif"(girişimsel müdahale gerektirmeyen) tedavi şeklidir. . Çalışma prensibi, vücut dışında üretilen akımların dokuda ses dalgaları şeklinde yayılması esasına dayanır. Söz konusu ses dalgalarıyla uygulanan tedavi, tenisçi/golfçü dirseği, topuk dikeni, omuz ağrıları, psödoartrozlar (kaynamayan kırıklar) gibi ortopedik hastalıkların tedavisinde uzun süredir kullanılmaktadır.
Hastaya ameliyatsız , kortizonsuz ÇAĞDAŞ tedavi olanağı sunar. Nano-tek çağdaş bir üründür. Elde edilen şok dalgaları yüksek enerjili olarak adlandırılır ve bu cihazlar ultrasonik cihazlara göre 10 kat yüksek enerjiyi çok kısa sürede ( 1 mikro saniye) uygulama alanına vermektedir. Şok dalgalarının tıpta ilk kullanımı ESWL cihazları ile Böbrek taşı kırmada 1970 li yıllarda başlamıştır. Sert ve yumuşak doku hastalıklarında çalışmalar 1986 yıllarına dayanır, 90 lı yıllardan sonra dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.

ESWT tedavisinin başarı oranı nedir ?
50.000 hasta üzerinde yapılan tıbbi litaratürlerde yayınlanmış çalışmaların ortalama başarı yüzdeleri Topuk Dikeninde %85, Tenisçi Dirseğinde % 70 Omuzun Kalsifiye Tendiniti/Donuk Omuz
hastalıklarında % 80 ve üstündedir?

Kliniğinizde ne kadar süredir kullanıyorsunuz başarı oranlarınız nedir?
5 yılı aşan süredir Topuk Dikeni, Tenisçi ve Golfçü dirseği , Omuzun Kalsifiye Tendiniti, Donuk Omuz hastalarında ESWT tedavisi yapıyoruz ; başarı oranlarımız yukarıda belirtilen uluslar arası standartlardadır.

ESWT Endikasyonları nelerdir?
Şok Tedavi uygulanan endikasyonlar; Sert Doku ve Yumuşak Doku diye ayrılmaktadır:
SERT DOKU UYGULAMALARI:
Uzun Süreli Kaynamayan Kırıklar ve Kaynama Gecikmeleri

YUMUŞAK DOKU UYGULAMALARI:
Omuz Kireçlenmesi: Kalsifiye olmuş bir tendinit tipi olup omuz eklemine yakın tendonlarda oluşan kalsiyum depozitlerinin, "bursa" adı da verilen eklem içinde yarattıkları sekonder enflamasyonun neden olduğu omuz ağrısı şikayetidir.
 Topuk Dikeni: Aşırı zorlanmaya bağlı olarak kendini ayak topuk kemiğinin altında sertleşme olarak gösteren ve üzerine bastıkça ağrı hissedilen bir şikayettir.
Tenisçi Dirseği ve Golfçu Dirseği: Aşırı kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan dirsek ağrısı şikayeti.
 En yaygın omuz şikayeti. Kol 90 kaldırıldığında hissedilen ağrılı şikayet.
 Çeşitli tendinit tipleri: Tendon kılıfında veya tendonda meydana gelen enflamasyonlarla ilgili genel ağrılı şikayetler.
 Çeşitli Tendopati tipleri: Non-bakteriyel enflamasyonlar.
Patellar tip syndrome
Trochanter major
Achilodyna

ESWT tedavisi hangi hastalarda uygulanamaz, Kontra-Endikasyonları?
Boyun bölgesi , baş ve sinirlere yakın bölgelere uygulanmaz. Hamileler, gelişme çağını tamamlamamış çocuklar,anticoagilan, kalp pili kullananlar tedavi dışında tutulur. Çiltte görülebilecek geçici kızarıklık dışında komplikasyonu yoktur. Uygulama sonrasında hasta günlük hayatına kaldığı yerden devam eder.

ESWT TEDAVİSİNİN GELECEĞİ NEDİR?
Son yıllarda önce Avrupa'da şimdilerde de Amerika'da kabul gören Şok Tedavi'nin yaygınlaşmasıyla yeni endikasyonlarda da uygulama alanları bulacağına muhakkak gözüyle bakılmaktadır. ESWT tedavisi Avrupa ve Kuzey Amerika ,uzak doğu ülkeleri başta olmak üzere 30'un üzerinde ülkede yaygın olarak kullanılmakta , her sene uluslararası kongreleri yapılmaktadır.
ESWT'nin kas iskelet sistemi üzerindeki avantajları, noninvazif ve komplikasyonlarının azlığı, açık cerrahi ile kıyaslandığında maliyet azlığı, hastanın tedavinin hemen sonrasında günlük hayatına devam edebilmesi, kalıcı tedavi sağlamasıdır.

Şok Dalgalarının diğer kullanım alanları.

Estetik : Selülit .
Dermatoloji : Ciltte iyileşmeye dirençli lezyonlar yaralar..
Kardiyoloji : İskemik kalp rahatsızlıkları.
Nöroloji : Serabral palsy.
Üroloji : Böbrek taşı kırma.
Veterinerlik : Koşu atlarının tendon hastalıklarında.


 Tedavi sonrası hastalık yinelenir mi?
 ESWT tedavisinin en önemli artılarından biri de etkisinin uzun süreli olmasıdır. Yapılan klinik çalışmalarda tedaviden sonraki 1-2 yıllık sürelerde hastalığın yinelenmediği gözlenmiştir. ESWT tedavisi hastalığın nedenlerine yönelik tedavi ile kalıcı iyileşme sağlamaktadır. ESWT tedavisi Vücudun kendi iyileştirici mekanizmalarını kulandığı için, hastalık bir kez iyileşirse tekrarlama şanşı düşüktür. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa o denli iyi sonuç alınır.
Kemiklerin ve tendonların kendilerini yenilemesi rejenerasyonu böylece başlamış olur.

ESWT uygulaması Nasıl Yapılır?

Uygulama öncesi ilk aşamada röntgen ultrason bulguları ve palpasyon sonucu sorunlu bölge tespit edilir ve işaretlenir. Hastalığın olduğu noktaya odaklama yapılır. Bu işlemde işaretlenen bölgeye ultrason jeli sürülür. Ses dalgalarının etkisinin azalmaması için taş kırma başlığı ile vücudunuz arasında hava kalmaması sağlanır.
ESWT uygulaması duyacağınız çok az bir "çıt" sesi ile başlanır. Bu sesi sürekli kısa aralıklarla duyarsınız ve vücudunuzdaki titreşimini çok hafif hissedersiniz. ESWT uygulama odak noktasını sık sık kontrol edilir. Enerji seviyesi kontrollü olarak sizi rahatsız etmeyecek şekilde artırılır. Uygulama sırasında enerjinin gücü ve miktarı, sizin rahatınıza, taşınızın çeşidine ve bulunduğu yere göre düzenlenir. İşlem mümkün olduğunca ağrısız veya sizin kabullenebildiğiniz hafif bir ağrı olur.

Kaç seans uygulanır?
Sert doku uygulamalarında en fazla 2 seans, yumuşak doku uygulamalarında en fazla 3-4 seans olarak gerçekleştirilmektedir. 20-30 dakika süren seanslar bir hafta ara ile uygulanır.


 Topuk dikeni hastalığının olma nedeni nedir ?
 Topuk Dikeninin oluşma sebebi ayak tabanındaki aşırı zorlanmadır. Ayak tabanındaki tendon dokusunun topuğa yapışma yerinde gerilme, zorlanma nedeniyle zamanla minik yırtık ve zedelenmeler oluşur. Daha sonra oluşan doku iltihabı ve sertleşmesi, yerini kemikimsi bir yapıya bırakır. Bu da röntgen filminde topuğa batmış bir diken gibi görünür. Ağrının sebebi dokuda meydana gelen zedelenmedir. Oluşan kireçlenme vücudun zedelenmeye karşı verdiği reaksiyondur.
Şişmanlık,ayak taban bozuklukları, uzun süre ayakta kalma, yürüme ve bazı spor dallarındaki aktiviteler hazırlayıcı faktör oluştururlar.
Hasta genellikle sabah kalkınca ilk adımda şiddetli topuk ağrısından yakınır. Daha sonra kısmen hafifleyen ağrı, uzun süre yürüme, ayakta kalma ile tekrar artabilir.
ESWT Topuk Dikeni hastalığında nasıl etkili olur?
 Yukarıda belirtilen topukta oluşan kireçlenmenin zaman içinde erimesini , hasar gören tendon ve dokuların rejenerasyonunu sağlayarak uygulama bölgesinde organ kanlanması artar.

ESWT tedavisinin sonuçları uygulama sonrası ne zaman başlar?
Uygulama sonrası çoğu hastada ilk haftadan itibaren iyileşme başlar. Şok Tedavi uygulamasında amaç geçici olarak ağrının giderilmesi değil, hastanın kalıcı ve kesin tedavisinin yapılmasıdır.

ESWT TEDAVİSİUYGULANAN BÖLGEDE NE GİBİ BİYOLOJİK DEĞİŞİMLER OLUR?

 Şok dalga terapisi hastalıklı bölgelere ulaşarak vücudun doğal iyileştirme sürecini uyaran özel tip tedavidir.Sonuçta daha hızlı iyileşme, ağrıda, şişme ve enflamasyonda azalma sağlar.
Hücreler ESWT enerjisine maruz kaldıklarında bir dizi biyolojik reaksiyon meydana gelir.Bu reaksiyonlar sonucu bazı iyileştirici etkiler oluşur:
" Artmış hücre metabolizması
" Lokalize kan akımının iyileşmesi
" Kollagen kas dokusunun gelişimi
" Kireçlenmeyi parçalayıcı direkt etki
" Akut ve kronik ağrının iyileşmesi
" Neovaskülizasyon ( yeni damar oluşumu)
" Angiogenetik faktörleri ( e NOS, VEGF, PCNA ) arttırır.
" Kemik ve tendon dokunun tamiri
" Lokalize enflamasyon ve ödemin azalması
" İmmün sistem stimülasyonu
" Sinir fonksiyonlarının stimülasyonu

Güvenilirliği ?

Amerika'da 1997 yılından beri Topuk Dikeninde , 2000 yılından bu yanada Tenisci dirseğinde FDA (Amerika için gerekli izin) onayı alınmıştır. Böylece Şok Tedavi artık tüm Dünya'nın kabul ettiği bir tedavi olarak onaylanmış ve Nano teknoloji ürünü olarak kliniklerindeki yerini almıştır.