Magnetik Alan Tedavisi

Yer kabuunun doal bir manyetizmas vardr. Bu manyetizma hücre zarnda madde alveriini mümkün klar, böylece atk maddeler ve toksinler uzaklatrlr, hücrelere ve dokulara oksijenin daha fazla gitmesini salar ve gerekli mineraller hücre içine alnr. Krmz kan ve beyaz kan dolamnda ki bu olumlu deiiklik sayesinde, hastalklara kar direnç artar.

Günümüzde bu sistem insanlarn sal için kullanlmaktadr, çünkü doal manyetik alan sanayileme ve ileri teknoloji nedeniyle elektromanyetik kirlenme artmtr ve ehirleme nedeniyle insann toprakla ilikisi nerdeyse tamamen kesilmitir.

Bu durum stres, panik atak, uyku bozukluklar, kronik yorgunluk benzeri etkiler yan sra kanser, kalp-hipertansiyon gibi ölümcül hastalklarn artmasna ve daha genç yalarda görülmeye balamasna neden olmaktadr

Laboratuar deneyler ve klinik deneyimler pulsatil manyetik alann vücutta u etkilere sahip olduunu göstermitir ;

Magnetik alan tedavisi; ar kesici, ödem çözücü ve sedasyon gibi etkileri nedeni ile günümüzün birçok hastalnda bavurulan bir yöntemdir. Oluturulan magnetik alan, hücrelerimizin oksitlenmesini ve zararl maddelerin etkisi ile hasarlanmasn engellemektedir. Bu sayede artroz kireçlenme, koroner kalp rahatszl, beyin felci gibi olumsuzluklara kar adeta korunma salyor.

Bu tedavinin yararl olduu hastalklardan bazlar

    Migren ve gerilim ba ars
    Boyun ft ve boyun kireçlenmesi
    Bel ft ve kireçlenmesi
    Omuz, kalça, diz kireçlenmesi
    Omuz, kol sendromu
    Ruhsal ve psikolojik gerginlikler
    Kas romatizmas ve fibromyalji
    Müzmin ar ve müzmin yorgunluk
    Müzmin romatizmal arlar
    Müzmin kireçlenmeler
    Sinir ucu iltihab vs.

Manyetik alan tedavisi bu etki mekanizmalarnn bir sonucu olarak günlük yaamda zindelik, bedensel faaliyetlerde aktivite art, entellektüel kapasitede art, konsantrasyon yeteneinin art, unutkanln giderilmesi, uyku düzeninin salanmas ile insan vücudunun biyoritminin düzenlenmesini salar.

Tedavide dikkat edilecek hususlar

    Tedavi süresince günlük alnan sv miktar 3 litre düzeyine çkarlarak, hücrelerin tam temizlenip ykanmas salanmaldr.Hamilelikte bu tedavi uygulanmaz. Sara hastalnda, kalp yetersizliinde ve kalp pili tayan kiilerde, doktor kontrolünde ve dikkatle uygulanabilir