BİYOGRAFİ

Op.Dr.İlhan DEMİRYILMAZ

İlhan DEMİRYILMAZ Kimdir ?

Dr.İlhan DEMİRYILMAZ ;1964 yılının 30 Kasımında Isparta'nın elmaları ile ünlü küçük bir ilçesi olan Gelendost 'ta doğmuştur.

İlk-orta ve lise tahsilini Gelendost'ta tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Zooloji bölümünü kazanmıştır.

Ancak  insanlara  daha fazla faydalı olma ve doktor olma isteği onu bir sonraki yıl Erciyes Üniversitesine, o zamanki adıyla Gevher Nesibe Tıp Fakültesi'ne taşımıştır.

1989 yılında okulunu tamamlayıp, yine aynı sınıftan mezun olan eşi Dr.Fatma Uzun Demiryılmaz ile birlikte Elazığ Etibank Ferro-Krom İşletmeleri Kurum Hekimliği'ne mecburi hizmet için atanmıştır.
1992 yılında, mezun olduğu okulun Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde ihtisasa başlamış ve 1996 yılı sonunda uzman olmuştur.

O tarihten beri Kayseri Özel İbni Sina hastanesinde hastalarına hizmet vermektedir.
İnsan bedeninin bir bütünden oluştuğu, her noktada karşımıza çıkan ağrının veya hastalığın değerlendirilmesi gereken kıymetli bir bilgi olduğu aslında hekimin bunu yapan gerçek nedene yönelerek bunu yapan nedeni tedavi etmenin asıl yapılması gereken tedavi olduğu düşüncesi ile sadece modern tıp eğitimiyle yetinmeyip ortopedi ve travmatoloji uzmanlığı eğitimine ilaveten uzun süredir TAMAMLAYICI ve  REGÜLASYON tıbbi konularına da yönelerek eğitim çalışmalarını genişletmiştir. Rejenerasyon / hücresel / kök hücre tedavileri özellikle  ilgi duyduğu alanlardır. Cerrahinin en son seçenek olması gerektiği ve hastaya yüklenen pek çok  kimyasalın ona sağlayacağı faydadan daha fazlada zarar getirdiği düşüncesi ile kişiye ÖZEL bireysel yaklaşımla, tamamlayıcı,  regüle ve rejenere edici tedavilerle, kişinin kendi bedeninden istenecek yardımla en doğru tanı ve tedaviyi yapma gayesiyle hem eğitimine hem de çalışmalarına devam etmektedir.
* Erciyes Ünüversitesi Tıp Fakültesi  Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlığı 06.Aralık 1996

*T.C Sağlık Bakanlığı Akupuntur Uygulama sertifikası 09 Şubat 2018 -22 Temmuz 2018

*Lyftogt Perineural Injection Treatment (PIT) Master Class 29-31 Mart 2018

*T.c Sağlık Bakanlığı Fitoterapi Uygulama Sertifikası 06 Mart 2017

*T.C Sağlık Bakanlığı Proloterapi Uygulama Sertifikası 29 şubat 2017

* T.C Sağlık Bakanlığı Mezoterapi Uygulama Sertifikası 12 Şubat -5 Mart 2017

*T.C Sağlık Bakanlığı Kupa Uygulama  Sertifikası 12-18 Aralık 2016

*T.C Sağlık Bakanlığı Sülük Uygulama Sertifikası 19-30 Aralık 2016

* Sağlık Bakanlığı Onayı İle Yürürlüğe Giren Ozon Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı 2 Eylül 2016 -18 Eylül 2016 

*Lyftogtmed Perineural İnjection Treatment (PIT) Basic Class 7-9 October 2016

* Bilimsel Proloterapi Dernegi Tarafından Verilen Proloterapi  uzmanlığı 19 OCAK 2014  

* Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR) İnternational Federation Of mecikal Assocıatıons Of Neural Therapy (Ifmant) Nöralterapi Uzmanlığı 22  Eylül  2013 

*Bilimsel  Tamamlayıcı Tıp ve Regülasyon Derneği  Klinik Medikal  Ozon Tedavisi Mezuniyet Sertifikası 07 EYLÜL 2012
* Enjeksiyon  kampı Lokomotor Sistem Hastalıklarında  Kök Hüçre  Uygulamalı Eğitmeni 10-12  Kasım 2023

*  Lyftogt Perineunal Injection Treatment  06-08 Ekim 2023

* Bütüncül Tıp Tedavileri  (Reçeteler ) Kongresi  9-11 Haziran 2023

* IX.  Uluslararası Nöralterapi Kongresi XVIII.Geleneksel Herget  Nöralterapi Ve Regülasyon Tıbbı Sempozyomu Uygulamalı Eğitim Ve Eğiticisi 2-3-4 Haziran 2023

* IX.  Uluslararası Nöralterapi Kongresi XVIII.Geleneksel Herget  Nöralterapi Ve Regülasyon Tıbbı Sempozyomu  Katılım Belgesi 2-3-4 Haziran 2023

*Master Tung Akupuntur TDAS Beste Mikroholografik Nokta Sistemi + 4 İğne Tekniği Workshop Programına , Uygulama lisansı  verilmiştir. 1-2 EKİM  2022

*Master Tung Akupuntur TDAS Nöropsikopatojen Eliminasyon (NPPE)-level-1 Workshop Programına , NPPE Uygulama Lisansı Verilmiştir 1-2 Eylül 2022

* 1.Master Tung Akupuntur  Sempozyumu Katılım Belgesi  1-2 Ekim 2022

*XVII.Geleneksel Herget Nöralterapi Ve Regülasyon Tıbbı  Sempozyumu  (Lokomotor Sistem Hastalıklarında  Kök Hüçre ve Nöralterapi Kombinasyonu ) 24-25- Eylül 2022

* Master Tung Acupunture Association   katılım Belgesi  Ağustos  2022

*Bütüncül TıpTedavileri Zirvesi   Katılım Belgesi 24-26 Haziran 2022

*Bütüncül Tıp Okulu Tarafından Düzenlenen İleri Ozonterapi Ve Rejeneratif Hücre Terapileri Uygulamalı Eğitim Ve Eğiticisi 26-27 Şubat 2022

*VIII. Ulusal Nöralterapi Kongresi  XVI. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı Sempozyumu  Katılım Belgesi 17-19 Eylül 2021

*Ozon ve Rejeneratif Tedaviler Kongresi( Bmac "Kök Hücre" (Stem Cell) Katılım Belgesi 04-06 Haziran 2021

*II Bütüncül Tıp Kongresi Oksidatif Stres /İnflamasyon da Kök Hücre Etkisi 26-28 Mart 2021

*İstinye Üniversitesi Kök Hücre ve Doku Mühendisliği  Sempozyumu 27-28 Şubat 2021

*10. Ulusal Akupuntur ve TamamlayıcıTıp e-Kongresi Katılım Belgesi 14-15- Kasım 2020

*Marmara  Üniversitesi Sürekli  Eğitim  Merkezi Kök Hücre (Stem Cell ve Rejeneratif Tıp  Eğitim Sertifikası 18-Ocak-16 Şubat 2020

*Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon derneği IFMANT,BNR VE IGNH Tarafından Düzenlenen Hücresel Tedavilerde Nöralterapi Yaklaşımı Eğitimi " Workshop ve Sunumlarla Katkı "18-19 Ocak 2020

*Advanced YNSA Semineri (Yamamoto New Scalp Acupuncture) 19-20 Ekim 2019

*XV. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu " Lokomotor Sistem ve İç Organ Hastalıklarında Nöralterapi Yaklaşımı" (Vakalarla Nöralterapi ve Kök Hücre Kombinasyonu Sunumu)12-13 Ekim 2019

*XV. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu " Lokomotor Sistem ve İç Organ Hastalıklarında Nöralterapi Yaklaşımı"12-13 Ekim 2019

*T.C. Sağlık Bakanlığı GETAT Klinik Araştırmaları Etik Yaklaşık Kursuna Katılım Belgesi 28.Eylül 2019

*Bilimsel Nöralterapi Ve Regülasyon Derneği IV Nöralterapi Semineri Katılım Belgesi 27-28 Temmuz 2019

*YNSA (Yamamoto New Scalp Acupuncture) istanbul 23-24 Şubat 2019

*Fransız Kulak Akupunturu Nogıer II modül" Vas  ve Aurikülo Tıbbı "11-13 Ocak 2019

*Bilimsel Nöralterapi Ve Regülasyon Derneği IV Nöralterapi Semineri Katılım Belgesi 03-04 Kasım 2018

*Nöralterapi Derneği Eğitmen Eğitimi Semineri Katılım Belgesi 20-21 Ekim 2018

*Bilimsel Nöralterapi Ve Regülasyon Derneği 14.Geleneksel Herget Nöralterapi Ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu    06-07 Ekim 2018

*Auriküloterapi Ve Aurikülo Tıbbı Eğitimleri Fıransız Kulak Akupunturu Katılım Belgesi 14-16 Eylül 2018

*Bilimsel Nöralterapi Ve Regülasyon Derneği Kronik Boyun Ve Sırt Ağrıları Bütüncül Yaklaşım Katılım Belgesi    21-22 Temmuz 2018

*IV Dünya Nöralterapi IFMANT Kongresi Katılım Belgesi 07-10 Haziran 2018

*Bireysel Tıp Derneği Serum Fizyolojik Ozonlama & Prp-Cgf-Plazma Fıller-Cd+34 Kemik iİliği- Stemcell Eğitimi Katılım Belgesi 2-3 Haziran 2018
*PRP(Platelets Rich Plasma) Ve Otolag Tedaviler Katılım Belgesi  10-11 Mart 2018

*The International Society For Stem Cell Application (ISSCA)  katılım belgesi 28 Nisan 2018

*Bilimsel Nöralterapi Ve Regülasyon Derneği  IV Nöral Terapi Semineri Katılım Belgesi  21-22 Nisan 2018

*Uluslararası Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi Katılım Belgesi 19-22 Nisan 2018

*Bilimsel Nöralterapi Ve Regülasyon Derneği Sie ve Bel Ağrılarında NT& MT Katılım Belgesi 31 Mart-01 Nisan 2018

*Bilimsel Nöralterapi Derneği Eğitmen Eğitimİ Semineri 01 Aralık 2017 

*Bireyseltıp Derneği PRP-CGF Ve CD+34 Kemik İligi Stem Cell  Sunumu 11 Haziran 2017

*Lomber Bölgede Sakroiliak Eklem Manipülasyon Teknikleri Katılım Belgesi Prof.Dr.Todor Todorov 13-14  Mayıs 2017

*Bireyseltıp Derneği Kronik Toksisitede Bütüncül Yaklaşımlar 29-30 NİSAN 2017

*Bilimsel Nöralterapi  Ve Regülasyon  Derneği Tarafından düzenlenen III. Nöralterapi  Katılım Belgesi 03-04 Aralık 2016

*Bilimsel Nöralterapi Ve Regülasyon Derneği Tarafından Düzenlenen II. Nöralterapi Katılım Belgesi  19-20 Kasım 2016

*Bireyseltıp Derneği Uygulamalı PRP, CGF ,CD34,Kemik İliği (M.K.H) Sunumu  30 Ekim 2016

*Lyftogtmed Neuropathic Pain Ttherapies Certificate Of Completion - 7 - 9 October 2016 

*Tamamlayıcı Ve Geleneksel Tıp  Deneyimlerimiz PRP,CGF,CD34 (Sunumu) 31 Temmuz 2016

*Matrix (1-2-3 ) 16-17  Temmuz 2016

*Bilimsel Nöralterapi Ve Regülasyon Derneği (BNR) Nöralterapi Enjeksiyon Teknikleri Katılım Belgesi 19-20 Mart 2016

*Bilimsel Tamamlayıcı Tıp Ve Regülasyon  Derneği Ak Uygulamalı- Kiliniksel Kineziyoloji X. Basamak Katılım Belgesi 12-13 mart 2016

*Therapist Course (basic level) in the Dorn Method  05 Mart 2016

*1.Uluslar Arası Regülasyon Tıbbı ve Koruyucu Hekimlikte Tanı Ve Tedavi Yöntemleri 24-28 Şubat 2016

*Global Scaling As a New Paradigm İn Medicine & Science World Seminar 24 Kasım 2015

*Nöral Terapi Dernegi 11. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu Bağırsaklar Ve Kronik Hastalıklar 12-13 Eylül 2015 

*2. İnternatıonal Congress On Stem Cell And Cellular Therapıes  15-18 October 2015

* BNR Dernegi TME Diş Bozucu Alan Şelesyon Etkin yaklaşımı 23-24 Mayıs  2015

* Kas Ve Eklem Ve Kemik Hastalıklarında Ozonterapi - CGF - PRP Ve Tamamlayıcı Tıp ( Sunumu)15. Mart 2015

* Posturoloji Eğitimi  07-08 Şubat 2015

*  Postİzometrik Releksasyon Teknikleri   Manuel Terapi  eğitimi 2-3 Mayıs 2015

* Bilimsel Tamamlayıcı Tıp  Ve Regülasyon Dernegi  Reviquant Hrv Ve Manyetik Alan Kombinasyon Biyogergülasyon, Bioanaliz Ve Bioinformatif Tedavi Yaklaşımı Semineri  14.Şubat 2015

* Nöralterapi Derneği 10. Geleneksel Herget Nöralterapi Ve Tamamlayıcı Tıp sempozyumu Nörolojik hastalıklarda bütüncül  yaklaşım 27-28 eylül 2014

* Teilnahmebestatigung Autologe Stammzellentherapie CD34+ eğitimi 31 ekim- 02 Kasım 2014

*Uluslararası Katılımlı 5. Nöralterapi kongresi Katılım sertifikası 22-25 Mayıs 2014

*Uluslararası Katılımlı 5. Nöralterapi Kongresi Workshop Omuz Disfonksiyonlarında  Nöralterapi Uygulamaları 22-25 Mayıs 2014

*Uluslararası Katılımlı 5. Nöralterapi kongresi Workshop Bel Ağrısında Nöralterapi uygulamaları 22-25 Mayıs 2014

* Proloterapi I.Ulusal Proloterapi Sempozyumu   2-4 Mayıs 2014

* Bilimsel Nöralterapi Ve Regülasyon Derneği Miyofasiyal Tetik Noktalarında Nöralterapi Ve Bütüncül Yaklaşım 2. Basamak    8-9 Mart 2014

* Huneke' Ye Göre Bilimsel Nöralterapi Ve Regülasyon  Dernegi Miyofasiyal Tetik Noktalarında Nöralterapi Ve  Bütüncül Yaklaşım 1. Basamak 15-16 Şubat 2014

* Bilimsel proloterapi derneği ( BPOD) Nöroproloterapi Eğitimini 16-17 Ağustos 2014

* Bilimsel Proloterapi Derneği(BPOD)6 .Basamak Katılım Belgesi 18-19 Ocak 2013

* Bilimsel Proloterapi Derneği(BPOD) 5. Basamak Katılım Belgesi 02- 03 Kasım 2013

* Bilimsel Proloterapi Derneği(BPOD) 4. Basamak Katılım Belgesi 08-09 Aralık 2013

* Bilimsel Proloterapi Derneği(BPOD) 3. Basamak Katılım Belgesi 15-16 Haziran 2013

* Bilimsel Proloterapi Derneği(BPOD) 2. Basamak Katılım Belgesi 13-14 Nisan 2013

* Bilimsel Proloterapi Derneği(BPOD)1.Basamak Katılım  Belgesi 16-17 Kasım 2013

* Bilimsel  Tamamlayıcı Tıp ve Regülasyon Dernegi  Ak Uygulamalı  Kliniksel Kineziyoloji VI. Basamak 28-29 Eylül 2013

*Neuraltherapie bei Erkrankungen des Bewegungsapparates İnstitut Für Anatomie und Zellbiologie,Universitatsmedizin Friedrich-Loeffler-Strabe23c,17487 Greifswald 10-11 Mart 2013
* 8. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Tamalayıcı Tıp Sempozyumu ''Romatizmal Hastalıklar Lokomotor Sistem ve ileri Enjeksiyon Teknikleri'' 22-23 Eylül 2012

* Uluslararası Katılımlı 4.Nöralterapi Kongresi 14-17 Haziran 2012

* BNR’nin Hazırladığı KPR (Kardiyo Pulmoner Resistasiyon) Nöralterapi Uygulamalarında Acil Oluşumlara Bütüncül Yaklaşım 31 Mart 1 Nisan 2012

* 7.Geleneksel Herget Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyum programı "Pelvis-Ürogenital" 9-11 Eylül 2011

* 10. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi  Kongresi 12-16 Ekim 2010

*  Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi  Kongresi -II 08 Kasım 2009

*  I. Temel  Omuz Artroskopisi  8-9   Mayıs 2008 

* Uluslararası Katılımlı 23.SICOT/SIROT  Triennial World Kongresi 02-09-Eylül 2005

* VIII. İleri Cerrahi Artroskopi Ve diz Cerrahisi Kursu 23-25- Haziran 2005
 
* Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi kongresi 3-4 haziran 2005

* 7. Turkish Society of Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery Combined With The 3.Asia-Pacific Knee Society APKS / Asia–Pacific Orthopaedic Association APOA 01-04 Kasım 2004

* 1.Baltalimanı Ortopedi Günleri  11-12 haziran 2004

* 18. Milli Türk Ortopedi ve travmatoloji Kongresi 18-23 Ekim 2003

* 2. Ayak ve Ayak Bileği Hastalıkları Sempozyumu  25-27 Eylül 2003

* 5.Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi’ 24-27 Ekim 2000

* 5.Akdeniz Video Endoskopik Temel Cerrahi Diz Eklemi Artroskopisi Kursu  3-6 Nisan 2000

* 16. Milli Türk Ortopedi ve travmatoloji Kongresi  3-7 Kasım  1999

* Uluslararası Katılımlı SICOT 99 SYDNEY Triennial World Australia Kongresi 18-23-nisan 1999 

* Uluslararası Katılımlı SIROT 99 SYDNEY Triennial World Australia Kongresi16-19-nisan 1999

*SICOT 96 Amsterdam Katılım Belgesi 18-23- Agustos 1996

* SICOT Bölgesel ve 14.Milli Türk Ortopedi ve travmatoloji  Kongresi 29 Eylül 4 Ekim 1995

* Uluslarası Katılımlı 1.Ulusal Rekonsrüktif Mikrocerrahi Kongresi 3-4 Haziran 1995 

* Uluslararası Katılımlı 3.İnternal Congress On Spine Surgery In Turkey Kongresi 02-06-Ekim1994 

* International Congress Of Surgery Of The Hand  and Upper Extremity  24-29  eylül 1994

* Uluslararası Katılımlı Ortopedi Ve  Travmatoloji de yüksek Teknoloji  Gazi Ünv. 2-3 Haziran 1994

* Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Femur Boyun Kırıkları Sempozyumu 18-20 Mart 1994

* Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği 1.Omuz Sempozyumu13 Kasım 1993

* 11.Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongresi’ne Sözlü Bildiri Sahibi olarak  19-22 Nisan 1993
      V.SAHIN, C.Y.TURK, Ilhan DEMIRYILMAZ ,A.BAKTIR,S.KABAK

2 - Treatment of Intertrochanteric Fractures Using Dynamic Hip Screw-Plate
      C.Y.TURK, M.ARGUN, Ilhan DEMIRYILMAZ ,V.SAHIN,A.BAKTIR,E.S.KARAKAS

3 - Ulnar Neuropathies After Percutaneous Pin Fixation of Supracondylar Fractures of the Humerus in Children
      C.Y.TURK, A.BAKTIR, Ilhan DEMIRYILMAZ, M OZYALCIN

4 - OPEN REDUCTION AND INTERNAL FIXATION OF UNSTABLE PELVIC FRACTURES
      M.Tuncel, İlhan DEMİRYILMAZ ,S.Karaoğlu,E.S.Karakaş

5 - An autosomal recessive adducted thumb-club foot syndrome observed in Turkish cousins
     M.Dundar,F.Demiryilmaz, Ilhan DEMİRYILMAZ,S.Kumandas,K.Erkilic,M.Kendirci,M.Tuncel,I.Ozyazgan,J.L.Tolmie

6 - Treatment of the supracondylar and intercondylar fractures of the femur
     M.Argun,C.Y.Turk,V.Sahin,S.Kabak, İlhan DEMİRYILMAZ, E. S. Karakaş

7- Distally-based fasciocutaneous flaps from sural region
    C.Y.Turk, V.Sahin, A.Baktir, Ilhan DEMİRYILMAZ

8 - Kamptodaktili sendromlu bir aile.

9 - Yeni bir multipl konjenital anomali sendromu

10 - Wrist arthrodesis using AO dynamic compression plate