Serebral Palsi de kök hücre tedavisi

Op.Dr.İlhan DEMİRYILMAZ

Serebral Palsi de kök hücre tedavisi

CERABRAL PALSİ

Serebral palsi (CP) sinir sisteminin bozukluğudur. Kas hasarı ve zayıflığı ana  belirtileridir . Her biri farklı nedenleri olan birkaç çeşit serebral palsi tipleri vardır .  

Serebral Palsi (CP) , kas koordinasyonu ya da kasların aşırı gerginliği sonucu hareketlerin gerçekleştirilememesine yol açan , ilerleyici olmayan bir beyin hastalığıdır .

Serebral Palsi belirtileri temel olarak kas spastisitesi, kas güçsüzlüğü, kontrolsüz hareketler, bozulmuş hareketlilik, konuşma sorunları ve etkilenen beyin alanına bağlı olarak giyinme, banyo yapma ve diğer aktivitelerdeki zorluklar ile karakterize edilir. 

Serebral Palsi nedenleri doğumdan önce, doğum sırasında veya erken çocukluk dönemindeki faktörlere bağlanabilir. 

Serebral palsinin klasik tedavisi semptomlara dönük ilaç kullanımı, rehabilitasyon ve cerrahi prosedürlerı içerir. 

Tıp alanındaki devrim ile birlikte, bu hastalar için  kök hücre tedavileri  yeni bir umut olmuştur. 

Serebral Palsi için Kök Hücre Tedavisi gelecek vaat eden etkin sonuçları olan, hastalar için yeni güncel bir tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır.

Genel Bakış

Serebral Palsi, çocuklukta sinir sistemini etkileyen önemli rahatsızlıklardan biri olarak karşımıza çıkar.

 CP'nin 2/1000 canlı doğumu etkilediği bilinmektedir.  

 Beynin kalıcı bir bozukluğudur ve çocukları ömür boyu etkiler. Beyindeki hasar ne ilerleyici ne de geri dönüşümlüdür, yani hasarlı kısım daha da kötüye gitmez, ama tam olarak ta onarılamaz. 

Çeşitli beyin felci tipleri vardır. Serebral palsili çocukların tedaviye cevabı büyük oranda etkilenme şekline bağlıdır. Tedavilere alınan cevap hareketlerin anormalliğine ve etkilenen vücudun bölgelerine göre değişir.  

Serebral palsi oluşumu:

·         Prenatal (doğumdan önce) bu tipte serebral palsinin nedeni beynin anormal gelişimi ve diğer yapısal malformasyonlardan kaynaklanıyor olabilir.

·         Erken doğum, düşük doğum ağırlığı, gecikmiş ağlama, yaralanma veya çoklu doğumlar sırasında serebral palsi gelişebilir.

·         Perinatal (doğumdan hemen sonra) beyin felci nedeni oksijen eksikliği, patolojik sarılık veya nöbet ataklarından kaynaklanıyor olabilir.

·         Travmatik bir beyin hasarı, menenjit veya epilepsi gibi beyne yönelik bazı enfeksiyonlar, erken çocukluk döneminde beyin felci riskinin artmasına neden olabilir.

·         Spastik Serebral Palsi , beyin korteksindeki hasar nedeniyle oluşur. Bu hasarlı bölge, çeşitli kaslardaki gerginliği değiştirerek vücuttaki hareketleri sağlamaktan sorumlu olan alandır. Spastisite kelimesi, kaslardaki artan gerilim ile ilgilidir. Spastik serebral palsili tipte çocuklarda vücut kısımlarında sertlik görülür.

·         Diskinetik serebral palsi , bazal ganglionların etkilendiği ve istemli kas hareketlerinde bir engelin ortaya çıktığı bir başka serebral palsi türüdür. Bu, hareketlerin durgun ve kırılgan olduğu veya gergin olduğu ve hareketlerin çok sarsıntılı ve kontrol edilemez olduğu atetoid tip olarak sınıflandırılır.

·     Ataksik serebral palsi  Serebelluma verilen zarardan dolayı ortaya çıkar. Ana serebral palsi semptomları sakar hareketler ve zayıf dengedir. Ataksik serebral palsili çocuklar, hareketlerinde genel bir yavaşlık ile birlikte, elleri ve bacakları ile hızlı değişen hareketler yapamayabilir. Genellikle dengeyi kaybeder ve zig-zag düzeninde yürürler.

·         Hipotonik serebral palsi , serebellum zarar gördüğü durumlarda ortaya çıkar. Bununla birlikte spastik serebral palsinin aksine, kaslarda gerginlik azalır. Hipotonik serebral palsili çocuklar, büyüme yıllarında çok geç yürürler ve  istemli  hareketleri gerçekleştiremez. Oturma, ayakta durma ve dengeleme duruşları yerine getirilemez.

·         Karışık serebral palsi , yukarıdaki tiplerden iki veya daha fazla serebral palsi semptomlarının bir arada olduğu durumdur. Bu nadir görülen bir CP şeklidir ve teşhis edilmesi güçtür.

Serebral palsinin klinik belirti ve semptomları: 

· 

·         İsteğe bağlı kas hareketlerinde bozukluk

·         Ekstremite sertliği veya zayıflığı

·        yürüyüşte makaslama

·         Kas tonusundaki farklılıklar

·         Konuşmada sorunlar, yutma vb.

·         Anlık istemsiz hareketler

·         Düğme ilikleme, yazma, yeme ve benzeri ince motor hareketlerde yanlışlık.

·         Görme ve entelektüel hareketler bazı bireylerde etkilenebilir.

Serebral palsi tedavi seçenekleri
Mevcut tedavi seçeneklerinin çoğu, serebral semptomların idare edilmesine odaklanmaktadır. Rehabilitasyon, serebral palsili bir çocuğun yönetiminde, teşhis konduğu andan itibaren önemli bir rol oynar. Belirtilere bağlı olarak, fizik tedavi programı her çocuk için benzersiz bir şekilde planlanmalıdır.

·         Fizyoterapi hareketliliği iyileştirerek, kasları güçlendirerek, vücudun parçalarını hareket ettirme yeteneğini geliştirerek eklemlerin sıkılaşmasını veya kontraktürlerin gelişmesine engel olur. Egzersizler çocuğun oturmayı, ayakta durmayı ve yürümeyi öğrenmesine yardımcı olur.

·         Mesleki terapi, bireyin günlük yaşamın tüm alanlarında bağımsızlık kazanmasına yardımcı olmaya odaklanır. Bir meslek terapisti, nörolojik bütünleşmeyi, gelişimsel boşlukları kapatmayı, motor performansında iyileştirmeyi ve öğrenme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan çeşitli nörolojik tedavi yaklaşımlarını kullanarak  hastalara yardımcı olur.

·         Fiziksel terapinin yanı sıra, su terapisi, konuşma terapisi, beslenme rehberliği, psikolojik müdahale ve diğerleri gibi diğer mesleki terapiler de çocuğun bağımsızlık kazanmasına yardımcı olabilir.

·         Yardımlı cihazlar, semptomların tıbbi ve cerrahi yönetimi ve Botoks, şu anda serebral palsinin tedavisinde kullanılan müdahalelerdir.

KÖK HÜCRELER VE CERABLAL PALSİ


Doğum sırasında veya doğum sonrasında beyinde yaralanma, beyindeki kök hücreler de dahil olmak üzere beynin belirli bölümlerinin zarar görmesine neden olur.


Kök hücreler, beynin yaralı bölgesine giderek o bölgenin tamirini yaparak onarım sürecini teşvik eder. Bu nedenle, serebral palsi için kök hücre tedavisi, kayıp hücrelerin geri yüklenmesine ve bağlantı hücrelerinin oluşmasına yardımcı olur. Ayrıca, bazı enzimleri ortama geri kazandırarak diğer hücre tiplerini aktive ederek destekler. 


Kök hücreler ayrıca, yaralanma sırasında salınan zararlı kimyasalların seviyesini azaltmaya yardımcı olarak çevre dokuları daha fazla hasara karşı korur. Bu hücreler ayrıca bağ dokusu büyüme faktörü, fibroblast büyüme faktörü, interlökinler ve hücre çoğalmasından, beyin hücrelerinin korunmasından ve yeni kan damarlarının anjiyogenez / oluşumundan ve kayıp doku fonksiyonunun geri kazanılmasından sorumlu olan bazı kimyasal haberciler salgılarlar.

Serebral palsi için kök hücre terapisindeki son gelişmeler, tedavide daha etkili girişimler geliştirme umudunu sağlar (CP).
 NeuroGen Omurga Enstitüsü'ndeki Kök Hücre Tedavisinin klinik sonuçları: 

NeuroGen BSI' kliniğinde,  kök hücre tedavisinin hastaların% 92.6'sında güvenli ve etkili olduğu bulunmuştur.

Gelişmeler oromotor / konuşma, denge, gövde aktivitesi, üst ve alt ekstremite aktivitesi, kas tonusu, ambulasyon ve Günlük Yaşam aktiviteleri gibi semptomlarda görülmüştür. 


Hastanın% 15,74'ünde önemli gelişmeler, % 48,14'ünde orta dereceli ve % 28,7'sinde hafif iyileşmeler görülmüştür.

Serebral palsi için kök hücre tedavisinden sonra görülen gelişmeleri gösteren grafik

Kök hücre tedavisinden sonra görülen ilerici gelişmeler: 

Kök hücre tedavisinden sonra, kısa sürede kas tonusunda, uzuvların istemsiz hareketlerinde, kafa kontrolünde ve sarkmada hızlı gelişmeler gözlenmiştir .

·         Parmakların açılması ve kapanması

·         Gövde kontrolü

·         Oturma dengesi

·         Oromotor hareketleri

·         Ekstremitelerde motor hareketlerde    

·         göz el koordinasyonu

·         Dik pozisyonda kalmak,

·         Daha önce yürüyemeyen hastalarda destek ve / veya yardımcı cihazlarla yürürken adımların başlatılması da görülmüştür.

·         Kas tonusu ve motor kontrolü

·         Bilişsel beceriler ve anlamada artma

·         Bilinç, farkındalık, anlama, cevap verme süresi ve ardından gelen komutlar bakımından iyileşmeler.

Yayınlanmış uluslararası klinik çalışmalar  açıkça kök hücre tedavisinin serebral palsi için güvenliğini ve etkinliğini belirler. İyileşmeler, tedavi edilen hastaların% 90'ında görülür. 

PET-BT Taraması Görüntülerinde Kök Hücre Tedavisi Sonrası Serebral Palsili Hastalarda Görülen Objektif Gelişmeler