Omurilik Yaralanmalarında kök hücre tedavisi

Op.Dr.İlhan DEMİRYILMAZ

Omurilik Yaralanmalarında kök hücre tedavisi

Omurilik Yaralanmaları

Omurilik yaralanması genellikle omurları kıran veya yerinden oynatan omurgaya ani, travmatik bir darbe ile başlar. Hasar görüldüğü zaman hasar yerindeki kemik parçaları, disk materyali veya ligamanlar omurlardaki sinirsel yapılarda hasarlar oluşturur. Her yıl ortalama 1000 yeni vaka bu grubu katılmaktadır. Bunların çoğunluğu (% 82) 16-30 yaş grubundaki erkeklerdir. Bazı yaralanmalar neredeyse tamamen  iyileşirken bir kısmıda malesef tamamen felce dönüşür.

.

Tedavi seçenekleri

Omurilik yaralanması aniden ortaya çıkan ve sonuçları minimal semptomatik ağrıdan trajik bir kuadriplejiye (dört bölgenin felç olması) kadar değişen yıkıcı bir olaydır. Yönetimde kilit unsur, taşıma sırasında ortaya çıkan ikincil nörolojik hasarın önlenmesidir, bu nedenle, bir aile hekimi, spinal zedelenmesi şüphesi olan bir hasta gördüğünde ilk yapılması gereken, servikal yaka ve torasik ve lumbar omurga için kemerler ile yapılan omurgayı hareketsiz kılmak olmalıdır. 

 

Tedavi:


1. Kaza bölgesinde hastanın immobilizasyon ve hastaneye uygun nakliye uygun şekilde yapılmalıdır. 
2. Hastanede: Canlandırma, hemodinamik stabilizasyon, temel düzeltici cerrahi (gerekirse), fizyoterapi. 
3. Ameliyatlar: Ameliyatın temel amacı, sinir elemanlarının dekompresyonu, uyumsuzluğun azaltılması ve spinal stabilitenin restorasyonu ve stabilizasyondur.

 

SPİNAL KORDON YARALANMASI İÇİN KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

Özellikle kök hücre tedavisi, omurilik hasarı için uygun bir tedavi haline gelmiştir. Embriyonik kök hücreler ve fetal kök hücreler, kök hücre tedavisi alanının öncüleridir. Günümüz şartlarında başka tedavi şeçeneği olmayan bu tür yaralanmalarda laboratuarlarda işlenen yetişkin kök hücre uygulamaları hastalara yüz güldürücü katkılar sağlamaktadır.